UBKKDBP040 Psychologie reklamy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 11:25–13:00 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP040/A: každý lichý čtvrtek 13:05–14:40 D1, M. Ševčík
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí a ukončení předmětu "Psychologie reklamy".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychologie reklamy a poskytnout základní teoretické vědomosti a přehled o problematice reklamy z psychologického hlediska a vysvětlit základní psychologické pojmy v souvislosti s reklamou.
Výstupy z učení
Pochopení základních východisek fungování psychologie reklamy.
Osnova
 • - Marketingové komunikace, identifikace reklamy jako nádtroje marketingové komunikace, druhy reklamy
 • - Psychologie v reklamě, efektivita reklamy
 • - Cílová skupina, psychika spotřebitele, psychologická analýza spotřebitele
 • - Vnímaní reklamy a bariéry při působení reklamy.
 • - Tvorba účinné reklamy, psychologie a média, reklamní apely, metody psychologie reklamy
 • - Jak zjistíme účinnost reklamy, druhy výzkumu
Literatura
  doporučená literatura
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. info
 • VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4005-8. info
 • : KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-0513-2. info
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama - jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2001-2. info
 • SVĚTLÍK, J. Marketing - Cesta k trhu. Zlín: EKKA, 1994. ISBN 80-900015-8-0. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
Seminární práce v rozmezí 5 stran textu (analýza vybraného reklamního komunikátu prostřednictvím psychologické teorie).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.