UCJANGBP30 Praktická cvičení 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Steven Morris, M.A. (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro pokročilé mluvčí angličtiny (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce). Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 5–8 učebnice Advanced Result.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen si:
- vylepšit znalosti anglického jazyka;
- prohloubit slovní zásovu;
- vylepšit výslovnost, psaní a poslechové schopnosti;
Osnova
  • 1. Unit 5: Lead In. Reading: multiple choice. Vocabulary: health and fitness. 2. Unit 5: Grammar: direct and indirect speech. Listening: multiple choice. Speaking. 3. Unit 5: Use of English: word formation. Vocabulary: word formation (1). Writing: an essay. 4. Unit 6: Lead in. Reading: multiple matching. Vocabulary: verbs of moving and looking. 5. Unit 6: Grammar: modals. Listening: multiple matching. Speaking. 6. Unit 6: Use of English: multiple-choice cloze, key word transformation. Vocabulary: Expressions with right and left. Writing: A review. 7. Unit 7: Lead in. Reading: cross-text multiple matching. Vocabulary: phrasal verbs with off and in. 8. Unit 7: Grammar: reduced clauses. Listening: sentence completion. Speaking. 9. Unit 7: Use of English: word formation. Vocabulary: word formation (2). Writing: a proposal. 10. Unit 8: Lead in. Reading: multiple choice. Vocabulary: big issues. 11. Unit 8: Grammar: conditionals. Listening: multiple choice. Speaking. 12. Unit 8: Use of English: multiple choice cloze. Vocabulary: Expressions with end. Writing: an informal letter or email. 13. Revise and check 5–8. Studijní
Literatura
    povinná literatura
  • Davies. P. and Falla, T. (2015). Cambridge English Advanced Result. Student´s Book. Oxford: OUP.
  • Stephens, M. and Gude, C. (2014). Cambridge English Advanced Result. Workbook. Oxford: OUP.
    doporučená literatura
  • Yulle, G. (2008). Oxford Practice Grammar Advanced. Oxford: OUP.
  • Hewings, M. (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP.
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, projekty
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.