UCJANGBP30 Praktická cvičení 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Gregory Jason Bell, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP30/A: Út 13:55–14:40 H2, St 8:55–9:40 H1, G. Bell, P. Hájek
UCJANGBP30/B: St 11:25–12:10 H2, St 13:55–14:40 H2, G. Bell, P. Hájek
Předpoklady
C1 úroveň angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Praktická cvičení 5 je pátý v sérií jazykových kurzů se záměrem systematicky rozvíjet všechny jazykové kompetence, tedy gramatiku, slovní zásobu, psaní, poslech a mluvení. Úroveň probírané učebnice odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. (English FileAdvanced 1-5)
Výstupy z učení
Student bude schopen:
Porozumět široké škále náročných, delších textů a rozpoznat implicitní význam
Vyjadřovat se plynule a spontánně bez zjevného hledání výrazů
Používat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účel
. Vytvořit jasný, dobře strukturovaný a podrobný text o složitých tématech, který ukazuje kontrolované používání organizačních vzorců, konektorů a soudržných zařízení
Osnova
 • 1. Úvod a představení kurzu 2. (Unit 1) 3. (Unit 1) 4. (Unit 2) 5. (Unit 2) 6. (Unit 3) 7. (Unit 3) 8. (Unit 4) 9. (Unit 4) 10. (Unit 5) 11. (Unit 5) 12. Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, Ch., C. Oxenden, J. Lambert, K. Chomacki. English File Advanced, (4th edition, 2020)
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-420243-5. info
 • GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. a GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. Cambridge English Advanced Result. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451240-4. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a reference and practice book for intermediate learners of English : without answers. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18908-8. info
 • HORNBY, A S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-431585-2. info
 • Wells, J., Harlow C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Povinná účast na cvičeních min. 80 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
There might be a compulsory MIDTERM TEST assigned during the course
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP30