ARCHSTN031 Osteologie pro archeology

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miriam Nývltová-Fišaková, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Miriam Nývltová-Fišaková, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami oboru archeozoologie, tzn. anatomické zařazení kostí, druhové určení kostí, stanovení věku na základě abraze zubů a postkraniálního skeletu atd., a také se způsobem dokumentace a exkavace skeletů zvířat na archeologických nalezištích. Studenti budou poučeni o nejnovějších metodách paleogenetiky, analýze stabilních izotopů pro zjištění původu, migraci, výživě zvířat a rekonstrukci paleoprostředí. Dále budou představeny možnosti využití výsledků těchto analýz pro rekonstrukci způsobu života pravěkých obyvatel. Součásti předmětu je praktické seznámení studentů s osteologickým materiálem.
Osnova
 • 1. Historie. 2. Vyzvednutí a laboratorní zpracování osteologického materiálu. 3. Základní anatomické pojmy, Základy anatomie lebky a zubů a základy anatomie kostry pleistocenních a holocenních zvířat. 4. Základní rozdíly ve stavbě lebky a kostry u člověka a zvířat. 5. Archeozoologické zpracování. 6. Osteometrie. 7. Pohlaví zvířat a člověka. 8. Určování věku zvířat a člověka. 9. Paleogenetika 10. Využití stabilních izotopů pro rekonstrukci migrací, paleoekologie a výživy zvířat a člověka 11. Paleopatologie. 12. Tafonomie. 13. Paleoekologie a rekonstrukce vzhledu zvířat a člověka.
Literatura
  povinná literatura
 • Stloukal, M. (ed): Antropologie: příručka pro studium kostry, 510. Praha 1999.
 • Komárek, V. – Štěrba, O. – Fejfar, O.: Anatomie a embryologie volně žijících přežvýkavců. Praha 2001.
 • Komárek, V. – Dvorský, P. – Postníková, V. (eds.): Koldův atlas veterinární anatomie. Praha 1999.
  doporučená literatura
 • Schmid, E.: Atlas of animal bones: for prehistorians, archaeologists and quaternary geologists /Knochenatlas: für Prähistoriker, Archäologen und Quartärgeologen. Amsterdam 1972.
 • Reitz, E. J. – Wing, E. S.: Zooarchaeology. Cambridge 1999.
 • Albarella, U. – Rizzetto, M. – Russ, H. – Vickers, K. – Viner-Daniels, A.: The Oxford handbook of zooarchaeology. Oxford 2017.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test a ústní přezkoušení, při němž student bude určovat fragmenty kostí

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/ARCHSTN031