ARCHSTN033 Archeologie a veřejnost

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V současnosti má stále větší význam popularizace oboru archeologie v nejširší veřejnosti. Nejen v odborné, ale zvláště v laické, kde je hlavním cílem objasnění smyslu vědního oboru, rozšiřování dosavadních vědomostí, pokud možno přístupnou a srozumitelnou formou. K rozvinutí vztahu vědního oboru s veřejností existuje celá řada aktivit, které mají také určité zásady a pravidla. Cílem přednášky je zprostředkovat tyto zásady a pravidla studentům oboru, aby jim později v praxi kontakt s veřejností usnadnily.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky termínu archeologie a veřejnost 2. Experiment v archeologii 1 3. Experiment v archeologii 2 4. Archeologické a historické parky v České republice 5. Diskuzní dílna 6. Muzeum a veřejnost 7. Archeologie a média 8. Příprava učebnicových textů 9. Historický park Bärnau-Tachov a projekt EÚS 2017-2019 10. Archeologie v beletrii 11. Zveřejnění recenzí 12. Archeologie a veřejnost v Evropě 13. Závěrečná diskuze
Literatura
  povinná literatura
 • Coles, J.: Archaeology by experiment. London 1973.
 • Malina, J.: Metody experimentu v archeologii. Praha 1980.
 • Smetánka, Z.: Archeologie a experiment. Dějiny a současnost 4/2000, 2-5.
 • Popelka, M.: Několik poznámek k experimentální archeologii. Rekonstrukce a experiment v archeologii 1, 2000, 207- 211.
 • Coles, J.: Experimental Archaeology. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 1968.
  doporučená literatura
 • Veřejná archeologie 1-6. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost, 2000-2013
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test, v průběhu semestru minimálně jeden referát

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/ARCHSTN033