UBKCJLBP25 Kultura řeči

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–15:30 M12
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP25/A: Út 15:35–17:10 M12, S. Schneiderová
Předpoklady
Přednášky a seminář je určen pro zájemce o kultivované vyjadřování. Kurz je vede v českém jazyce, tudíž je předpokladem průměrná znalost českého jazyka. Tato informace se týká zahraničních studentů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na znalosti a dovednosti týkající se mluvené řeči a kultivovaného vyjadřování.
Výstupy z učení
Student/ka po absolvování kurzu se bude schopen/schopna orientovat v rozdílech mezi jednotlivými komunikačními sférami a jejich vyjadřovacími prostředky. Studenti budou schopni rozlišovat jazykové prostředky z hlediska stylistického rozlišení a záměru mluvčího. Získají znalosti ohledně správné výslovnosti a kompozici textů a odpovídajících jazykových prostředků. Získají poznatky ohledně vhodného používání neverbálních prostředků.
Osnova
  • 1. Faktory působící na charakter komunikace 2. Typy komunikačních situací 3. Mluvenost a psanost 4. Kompozice projevu 5. Argumentační postupy 6. Řečnické figury a tropy 7. Řečová etiketa 8. Správnost jazykových prostředků, pravopis, význam 9. Zásady správné výslovnosti, výslovnostní styly 10. Neverbální prostředky 11. Specifika síťového/elektronického prostředí; vliv na charakter současného jazykového projevu 12. Typy a osobnosti řečníků 13. Významné řečnické projevy a jejich rozbor
Literatura
    povinná literatura
  • KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Online. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0898-7. [citováno 2024-04-24] info
  • LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Online. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. ISBN 80-7067-685-X. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B. Rétorika: vážnost mluveného slova. Online. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3031-8. [citováno 2024-04-24] info
Výukové metody
výklad, diskuse, performance, řečové vystoupení, čtení
Metody hodnocení
řečové vystoupení, písemná kompozice, excerpce literatury
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.