UHVHNP0030 Seminář ke starším dějinám

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, Dr. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHNP0030/A: St 17:15–18:50 PrPed, B. Czechowicz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecně nazvaný seminář zajišťuje výukový prostor, v jehož rámci se obměňují aktuálně rezonující témata z politických a kulturních dějin do 18. století s důrazem na otázku významu a identity Střední Evropy a politickou ideologie. V rámci semináře jsou představovány a společně se studenty rozvíjeny mezioborové přístupy. Důraz je kladen na na kritickou recepci výstupů domácích i zahraničních odborných diskusí a práci s prameny.
Výstupy z učení
Obecně nazvaný seminář zajišťuje výukový prostor, v jehož rámci se obměňují aktuálně rezonující témata z politických a kulturních dějin do 18. století s důrazem na otázku významu a identity Střední Evropy a politickou ideologie. V rámci semináře jsou představovány a společně se studenty rozvíjeny mezioborové přístupy. Důraz je kladen na na kritickou recepci výstupů domácích i zahraničních odborných diskusí a práci s prameny.
Osnova
  • 1. Prezentace cílů předmětu s důrazem na rozdíly ve výkladu památek nebo na problémy s nimi spojené. 2. Výběr témat seminárních prací studenty. 3. Příkladná prezentace památníku, který je ve vědě kontroverzní, diskuse o argumentech a protiargumentech, hledání způsobů dalšího výzkumu. 4-11. Prezentace jednotlivých témat účastníky semináře, diskuse. 12-13. Hromadná diskuse o projednávaných dílech a problémech.
Literatura
  • Doporučená literatura se vztahuje vždy k tématu seminárních práci a je obměňována každý rok.
Výukové metody
Písemná seminární práce s prezentací významné památky nebo skupiny památek, které jsou velmi dlouho studovány a které vyvolávají mnoho kontroverzí. Úkolem studenta bude shromáždit výzkumné podněty a proniknout do vědecké diskuse, uspořádat argumenty o pamatce (artefaktu) a kriticky analyzovat názory samotných badatelů (reflexe dějin histiografie).
Metody hodnocení
Písemná seminární práce, aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2023.