UBKCJLNP20 Kapitoly z moderní lyriky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLNP20/A: Út 12:15–13:50 PrPed, M. Tichý
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs prohlubuje znalosti o moderní české literatuře formou komentovaného čtení vybraných básnických děl české moderny. Obsah předmětu se přizpůsobuje zaměření studentů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- interpretovat moderní lyriku;
- situovat texty do literárněhistorického kontextu;
- vysvětlit proměny české moderní poezie.
Osnova
 • Příklady seminářů:
 • 1. Rozklad jistot. J. S. Machar: Confiteor.
 • 2. Realistický žánr. A. Klášterský: Spadalé listí.
 • 3. Dekadentní životní pocit. J. Karásek: Zazděná okna.
 • 4. Bránou smrti. O. Březina: Svítání na západě.
 • 5. Zlomená revolta. K. Hlaváček: Mstivá kantiléna.
 • 6. Na zlomech modernity. O. Theer: Výpravy k Já.
 • 7. Škaredý zjev. P. Bezruč: Slezské písně.
 • 8. Cynismus jako stylizace. F. Gellner: Po nás ať přijde potopa.
 • 9. Smutek diletantů. K. Toman: Sluneční hodiny.
 • 10. Na zlomech modernity II. O. Theer: Úzkosti a naděje.
 • 11. Ve znamení řádu. A. Sova: Žně.
 • 12. Vystoupení z řádu společnosti. F. Šrámek: Splav.
 • 13. Mezí skepsí a mesianismem: V. Dyk: Anebo.
Literatura
  povinná literatura
 • PAPOUŠEK, V. et al. Dějiny nové moderny (1905-1923). Praha, 2010. info
 • ČERVENKA, M. - MACURA, V. - MED, J. - PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha, 1990. info
  doporučená literatura
 • PEŠAT, Zdeněk. Dialogy s poezií. Praha, 1985. info
 • OPELÍK, J. et al. Jak číst poezii. Praha, 1969. info
 • BRABEC, J. Poezie na předělu doby. Praha, 1964. info
Výukové metody
Komentované čtení.
Metody hodnocení
Přednesení referátu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP20