UBKCJLNP21 Tělo, gender, řeč, komika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLNP21/A: St 14:45–16:20 310, J. Sichálek
Předpoklady
Odvaha a chuť číst určitá starší i novější literární díla z 1. až 21. století:); základní zkušenost s literárněvědným uvažováním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář rozvíjí a prohlubuje schopnost porozumět dějinám kultury prostřednictvím četby a interpretace vybraných literárních textů.
Výstupy z učení
Studující jsou schopni analyzovat vybraná díla a všímat si toho, jak jsou v nich tematizovány tělo, gender a sexualita, a jakých prostředků (ideových a rétorických) se užívá pro docílení komického efektu.
Osnova
 • Priápeia (cca 1. stol. po Kr.).
 • Apollonius.
 • Křesťanští světci a křesťanské světice.
 • Monstra.
 • Žena a ženské tělo v ideových sporech 15. století.
 • Rabelais: Gargantua a Pantagruel (15321564).
 • Manni: Věčný pekelný žalář (1679).
 • Langer: Bohdanečský rukopis (1831).
 • Afanasjev: Russkie zavetnye skazki / Zakázané pohádky (1862/1875/ č. překl. 2000).
 • Anonym (Felix Salten?): Josefine Mutzenbacher (1906).
 • Durych: Čert a cikánka (1927).
 • Almond: Skellig / Tajemný Skellig (1998/ č. překl. 2000).
 • Roupenian: You Know You Want This / Ty víš, že to chceš (2019).
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠORM, M.; BAŽANT, V. (reds.) Hranice smíchu. Praha: NLN, 2019.
 • ČINÁTLOVÁ, B. Příběh těla. Příbram: Pistorius  Olšanská, 2009.
Výukové metody
Komentovaná četba a interpretace vybraných děl, týmová práce.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba); aktivní účast v diskusi nad texty.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLNP21