UBKKDBK004 Zpravodajsko-publicistický seminář I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je aplikace teoretických znalostí ve zpravodajsko-publicistické praxi. Studenti se seznámí s organizací práce v médiích, jejich vnitřní strukturou, druhy novinářských profesí a s technikou novinářské práce. S každodenním redigováním novin a časopisů a různými typy redaktorských prací, s přípravou denního zpravodajství, počínaje volbou témat, přes přípravu, po realizaci novinové zprávy, rozhlasového a televizního příspěvku.
Osnova
 • 1. úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou 2. mediální systém v ČR 3. poslání a postavení médií veřejné služby v ČR 4. východiska veřejnoprávního zpravodajství 5. lidské zdroje ve zpravodajství, fungování redakce 6. příprava zpravodajského příspěvku 7. zdroje informací 8. rozhovor 9. kompozice psané zprávy 10. jazykové prostředky psané zprávy 11. kompozice televizní zprávy 12. jazykové prostředky televizního zpravodajství 13. obraz a postprodukce televizní zprávy
Literatura
  povinná literatura
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002.
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012.
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005.
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004.
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991.
  doporučená literatura
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha, 2006.
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991.
 • ČECHOVÁ, M. aj. Současná česká stylistika. Praha, 2003.
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56.
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992.
Metody hodnocení
Účast na semináři. Písemné a následně ústní prověření znalostí (zpravodajské a publicistické metody, postupy a nástroje).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK004