UBKKDBK034 Novější světová literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8p/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Schopnost číst zadaná literární díla v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vymezit základní tendence ve světové literatuře resp. ve vybraných národních literaturách či oblastech (angloamerická, německá, ruská, francouzská, latinskoamerická) od doby preromantismu až do kulturních projevů postmoderny, tedy v tzv. dlouhé moderně. V předmětu se sledují klíčové směry, ale i všeobecně kulturní tendence estetických, žánrových nebo diskurzivních praktik daných období či epoch.
Výstupy z učení
Student se bude dostatečně orientovat v novější světové literatuře a bude schopen o ní kontextuálně přemýšlet a ústně i písemně pojednávat, a to na základě vlastní četby, jakož i znalostí zprostředkovaných jednotlivými přednáškami v rámci kurzu.
Osnova
 • 1. Osvícenství a preromantismus (Voltaire, J. J. Rousseau, L. Sterne)
 • 2. Romantismus v evropských literaturách (Anglie, Francie, Německo)
 • 3. Realismus (ruský, anglický a francouzský realismus)
 • 4. Naturalismus (E. Zola a tainovský determinismus)
 • 5. Moderna. Proudy druhé poloviny 19. století (impresionismus, symbolismus a koncepce fin de siècle
 • 6. Avantgarda a její projevy I. (expresionismus, futurismus, kubismus a kubofuturismus)
 • 7. Avantgarda a její projevy II. (dada a surrealismus)
 • 8. Próza mezi dvěma světovými válkami I.: anglicky psaná próza (modernismus, estetika Bloomsbury, „ztracená generace“)
 • 9. Próza mezi dvěma světovými válkami II.: německy psaná próza (německá měšťanská kultura, německá židovská i nežidovská tvorba v českých zemích)
 • 10. Próza druhé poloviny 20. století I.: existencialismus (filozofická východiska, A. Camus, J.-P. Sartre)
 • 11. Próza druhé poloviny 20. století II.: Beat Generation (J. Kerouac, A. Ginsberg ad.)
 • 12. Próza druhé poloviny 20. století III.: magický realismus a postmoderna (G. G. Márquez, U. Eco)
 • 13. Postkoloniální literatura
Literatura
  povinná literatura
 • MACURA, V. Slovník světových literárních děl 1, 2. Praha, 1989.
 • HODROVÁ, D. Hledání románu. Praha, 1989.
 • POSPÍŠIL, I. Světové literatury 20. století v kostce. Praha, 1999.
 • BLOOM, H. Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000. info
  doporučená literatura
 • AUERBACH, E,. Mimesis. Praha, 1886.
 • HILSKÝ, M. Modernisté. Praha: Torst, 1995.
 • LUKAVSKÁ, E. „Zázračné reálno“ a magický realismus. Brno: Host, 2003.
 • BUTLER, Ch. Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 • ASHCROFT, B., GRIFFITHS, G., TIFFIN, H. The Empire Writes Back. London: Routledge, 2001.
 • NOVOTNÝ, V. Eseje o ruských spisovatelích. Praha: Cherm, 2006.
 • Bertens, H. - Natoli, J. Encyklopedie postmodernismu. Brno 2005.
 • GLABAZŇA, R. “National and Transnational Identities in Salman Rushdie’s The Moor’s Last Sigh.” In Moravian Journal of Literature and Film 4, 2 (2013): 19–34.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Průběžná četba. Písemná práce. Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK034