UBKKDBP007 Počítačová gramotnost

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kristína Pupáková (přednášející)
MgA. Kristína Pupáková (cvičící)
Garance
MgA. Kristína Pupáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–10:30 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP007/A: Út 10:35–11:20 D1, K. Pupáková
Předpoklady
Předmět tematizuje pojímání základních principů vizuálního umění – práce s propagační grafikou, s tvůrčími prvky a postupy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyhotovení zadaných prací (plakát, zalomení dvojstránky časopisu, logo). Úspěšné absolvování testu.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina – seznámení s podobou a cíli předmětu, s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. Rešerše a koncepce
 • 3. Vizualita a umění
 • 4. Základy kompozice
 • 5. Základy typografie
 • 6. Základy teorie barev
 • 7. Práce s Adobe Photoshop – lekce 1
 • 8. Práce s Adobe Photoshop – lekce 2
 • 9. Plakát a jeho dispozice
 • 10. Práce s Adobe InDesign
 • 11. Zalomení textu
 • 12. Práce s Adobe Illustrator
 • 13. Vytvoření identity
Literatura
  povinná literatura
 • MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury 1, 2, 3, 4. Praha, 2016
 • SAMARA, T. Grafický design. Praha: SLOVART, 2016.
 • BENEŠ, B. a kol. Moderní počítačová grafika, Praha Computer Press, 2013
  doporučená literatura
 • BUTLER, J. a kol. Univerzální principy designu, Praha Computer Press, 2012
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP007