UCJNCOBP35 Praktické otázky překladu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP35/A: Út 13:05–14:40 M15-LUCJ, M. Becker
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními problémy, se kterými se překladatel při své práci může setkat. Předmět je koncipován jako seminář, ve kterém si studenti budou moci vyzkoušet různé překladatelské techniky. Pozornost je věnována jak překladu úředních dokumentů a odborných textů, tak překladu literárních textů.
Výstupy z učení
Student bude umět přeložit středně obtížný odborný a literární text z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny.
Osnova
 • 1. Překlad 2. Textové druhy 3. Překlad v odborné praxi (rozhovory, korespondence, dokumenty apod.) 4. Jednotlivé kroky překladu 5. Pomůcky překladatele 6. Úřední dokumenty a jejich překlad 7. Odborné texty a jejich překlad 8. Literární texty a jejich překlad 9. Tlumočení 10. Kultura a její reflexe při překládání 11. Překladatelské oříšky a výzvy 12. Prezentace vlastního překladu 13. Evaluace, závěrečná diskuze
Literatura
  povinná literatura
 • Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium, 2000.
 • Hönig, H.G.: Strategie der Übersetzung: ein Lehr-und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 1999.
  doporučená literatura
 • Knittlová D. a kol.: Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
 • Koller, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Stuttgart: UTB, 2011.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
prezentace vlastního překladu, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP35