UHVHNP0007 Česká historiografie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 1. 9. až Po 13. 11. Út 12:15–13:50 M6, Út 14. 11. až Út 12. 12. Út 12:15–13:50 M6
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVHNP0007/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Knapík, H. Komárková
Předpoklady
Přednáškový kurs poskytuje základní orientaci ve vývoji českého a československého dějepisectví ve vztahu k obecným vývojovým rysům historiografie evropské a světové. Student získá přiměřenou představu a konkrétní znalosti o vývoji dějepisectví v jednotlivých tematicko-chronologických úsecích (např. středověké legendy, bratrské dějepisectví, Gollova škola, marxistické dějepisectví atd.), stejně jako o dnešním stavu zpracování jednotlivých stěžejních historických témat (např. literatura i počátcích českého státu, literatura o husitství, o hospodářské dějiny 19. století, české státní právo, problematika menšin, druhé světové války, komunistického systému apod.). Výklad by měl vést k samostatnému studiu literatury a prohloubení znalostí z dějin českého myšlení a jeho reflexi v historiografii (např. osvícenství, romantismus, pozitivismus, marxismus atd.). Vyžaduje se přehled o osobnostech předních historiků a jejich díle.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový kurs poskytuje základní orientaci ve vývoji českého a československého dějepisectví ve vztahu k obecným vývojovým rysům historiografie evropské a světové. Student získá přiměřenou představu a konkrétní znalosti o vývoji dějepisectví v jednotlivých tematicko-chronologických úsecích (např. středověké legendy, bratrské dějepisectví, Gollova škola, marxistické dějepisectví atd.), stejně jako o dnešním stavu zpracování jednotlivých stěžejních historických témat (např. literatura i počátcích českého státu, literatura o husitství, o hospodářské dějiny 19. století, české státní právo, problematika menšin, druhé světové války, komunistického systému apod.). Výklad by měl vést k samostatnému studiu literatury a prohloubení znalostí z dějin českého myšlení a jeho reflexi v historiografii (např. osvícenství, romantismus, pozitivismus, marxismus atd.). Vyžaduje se přehled o osobnostech předních historiků a jejich díle.
Výstupy z učení
Přednáškový kurs poskytuje základní orientaci ve vývoji českého a československého dějepisectví ve vztahu k obecným vývojovým rysům historiografie evropské a světové. Student získá přiměřenou představu a konkrétní znalosti o vývoji dějepisectví v jednotlivých tematicko-chronologických úsecích (např. středověké legendy, bratrské dějepisectví, Gollova škola, marxistické dějepisectví atd.), stejně jako o dnešním stavu zpracování jednotlivých stěžejních historických témat (např. literatura i počátcích českého státu, literatura o husitství, o hospodářské dějiny 19. století, české státní právo, problematika menšin, druhé světové války, komunistického systému apod.). Výklad by měl vést k samostatnému studiu literatury a prohloubení znalostí z dějin českého myšlení a jeho reflexi v historiografii (např. osvícenství, romantismus, pozitivismus, marxismus atd.). Vyžaduje se přehled o osobnostech předních historiků a jejich díle.
Osnova
 • 1. Dějepisectví o českých zemích do 14. století 2. Husitské dějepisectví, dějepisectví doby poděbradské a jagellonské 3. Dějepisectví od roku 1526 do 18. století 4. Osvícenská historiografie 5. Dějepisectví 1. poloviny 19. století (F. Palacký a současníci) 6. Dějepisectví ve 2. polovině 19. století, německá historiografie v českých zemích 7. Počátky pozitivismu (J. Goll a současníci, spor o smysl českých dějin, regionální historiografie) 8. Československá historiografie (1918-1938) 9. Česká historiografie 1939-1945 a 1945-1948 10. Historiografie 1948-1968 11. Historiografie 1969-1989 12. Česká historiografie po roce 1989 13. Současné problémy české historiografie
Literatura
  povinná literatura
 • Kutnar, F. - Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 1997
 • Nodl, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno 2007.
 • Storchová, L. – Horský, J. a kol. Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem 2009.
 • Hanzal, J. Cesty české historiografie 1945-1989. Praha 1999.
 • Čornej, P. Historici, historiografie a dějepis. Praha 2016.
 • Jiroušek, B. a kol. Proměny diskursu české marxistické historiografie. České Budějovice 2008.
  doporučená literatura
 • Jiroušek, B. Jaroslav Goll. České Budějovice 2006.
 • Horský, J. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Praha 2009.
 • Jiroušek, B. Josef Macek – mezi historií a politikou. Praha 2004.
 • Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha-Litomyšl 1999.
 • Górny, M. Mezi Marxem a Palackým. Historiografie v komunistickém Československu. Praha 2018.
 • Kořalka, J. František Palacký (1798-1876). Životopis. Praha 1998.
 • Jiroušek, B. a kol. Proměny diskurzu české marxistické historiografie 20. století. České Budějovice 2007.
Výukové metody
Přednáška, studium literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVHNP0007