APDMA045 Vizualizace a virtuální realita

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni s možnostmi aplikací augmentované a virtuální reality. Nedílnou součástí výkladu bude modelování v 3D, WRML, X3D. Na cvičeních budou studenti seznámeni s aplikacemi pro modelování: Unity3D, Oculus, VTK, POV-Ray, Webots, V-Rep, Virtuální medicínské simulátory. VR presentovatelná na webu - Unity3D, WebVR, Cortona Viewer. Studenti budou moci rovněž pracovat na pokročilých prostředcích virtuální reality, HW a SW.
Osnova
 • 1. Rozšířená realita, Virtuální realita – základy.

 • 2. Reprezentace prostorových objektů, struktura prostorové scény.

 • 3. Vlastnosti kamery, barvy a osvětlování.

 • 4. Volume reendering, Raycasting, aplikace v medicíně.

 • 5. Modelování v 3D, WRML, X3D, The Visualization Toolkit.

 • 6. Práce s objemovými objekty, ITK - Segmentation & Registration Toolkit.

 • 7. Modelování v Unity3D.

 • 8. Hardwareová akcelerace pomocí GPU a VolumePRO.

 • 9. Virtuální realita a robotika, virtuální simulátor Webots.

 • 10. Pokročilé prostředky virtuální reality, HW a SW.

 • 11. Interaktivních vstupních zařízení od myši, joysticku, zpracování gest z kamer, laserový skener po VR systémy.

 • 12. Viruální realita v různých odvětvích průmyslu.

Literatura
  povinná literatura
 • JERALD, J., The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality
 • 1. SCHROEDER, W., MARTIN, K., LORENSEN, B. The Visualization Toolkit An Object-Oriented Approach To 3D Graphics. 4th Edition, Kitware, Inc, ISBN 1-930934-19-X.
 • SCHROEDER, W., MARTIN, K., LORENSEN, B. The Visualization Toolkit An Object-Oriented Approach To 3D Graphics.
  doporučená literatura
 • Kitware, Inc. The Visualization Toolkit User's Guide,Kitware, Inc, Kitware, ISBN 1-930934-18-1.
 • IBANEZ, L., SCHROEDER, W., NG, L., CATES, J. The ITK Software Guide: The Insight Segmentation and Registration Toolkit (version 1.4), Kitware, ISBN-13: 978-1930934108.
 • http://www.vtk.org/
 • CYBERBOTICS.: Webots Reference Manual release 7.4.3, 2014 Cyberbotics Ltd. 2014 Online.
 • http://www.cortona3d.com/cortona3d-viewers
 • http://www.itk.org/
 • ŽÁRA, J., BENEŠ, B., SOCHOR, J., FELKEL, P. Moderní počítačová grafika (2. vydání). Brno: Computer Press, 2005, ISBN 80-251-0454-0.
 • http://www.cyberbotics.com/reference.pdf
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních. V rámci ústní zkoušky prokázání znalostí z problematiky studijního předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/leto2021/APDMA045