APDMB031 Roboty a drony v environmentálním monitoringu

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty, které zaujala problematika rychle se rozvíjející oblast robotiky a dronů. Náplní předmětu je seznámit studenty s tímto oborem, jeho historií, základními termíny, algoritmy a v neposlední řadě také s obory, které s robotikou velice úzce souvisí. Dále se budou zabývat několika typy robotů a jejich hardwarovým vybavením (např. servomotory, gyroskopy, kamery, procesorové základní desky, atd.). Rovněž budou probrány základní typy a charakteristiky UAVleteckých prostředků, dronů. Rovněž budou diskutovány aplikace v enviromentálním monitoringu.
Osnova
 • 1. Základy robotiky (pojmy, historie a vývoj robotiky).

 • 2. Využití robotů v praxi (průmysl, armáda, lékařství, kosmonautika, atd.).

 • 3. Senzory robotů (čidla, kamery, atd.) a aktuátory robotů a další hardware (servomotory, GPS moduly, gyroskopy, apod.).

 • 4. Základní desky s příslušenstvím určené ke zpracování vstupů a generování výstupů pro činnost aktuátorů a programování robotů.

 • 5. Humanoidní roboti ("roboti připomínající svými senzory a aktuátory člověka").

 • 6. Automotivní roboti (pohybující se na kolových či pásových pojezdech).

 • 7. USV, roboti zkoumající povrch hladiny, nebo podvodní roboti.

 • 8. Létající roboti (jednorotorové či dvourotorové helikoptéry, quadrokoptéry)

 • 9. UAV, klasifikace UAV platforem, UAV platformy a bezpečnost.

 • 10. Mechanická struktura UAV a mechanické součásti, elektricko-mechanické součásti, dálkové ovládání, zapojení, funkce a použití.

 • 11. Základní algoritmy používané v robotice (např. Breitenbergův algoritmus pro pohyb robota v prostoru, základní algoritmy chování společenstva robotů (agentů).

 • 12. Aplikace robotů a dronů v enviromentálním monitoringu.

Literatura
  povinná literatura
 • Novák, D.: UAV autonomous systems
  doporučená literatura
 • BEKEY, G. Autonomous robots: from biological inspiration to implementation and control. MIT, 2005. ISBN 978-0-262-02578- 2.
 • ARKIN, R. Behavior-Based Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents). MIT, 1998. ISBN 978-0-262-01165-5.
 • VÁŇA, V. ARM pro začátečníky. Praha, 2009. ISBN 978-80-7300-246-6.
 • SIEGWART, R., NOURBAKHSH, I. ntroduction to autonomous mobile robots. MIT, 2004. ISBN 978-0-262-19502-.
 • NONAMI, K., KENDOUL, F., SUZUKI, S., WANG, W., NAKAZAWA, D. Autonomus Flying Robots, Unmanned Aerial Vehicles and Micro Aerial Vehicles. Berlin, 2010. ISBN 978-4-431-53855-4.
 • VALAVANIS, K. P. Advances in Unmanned Aerial Vehicles: State of the Art and the Road to Autonomy In: Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering. Berlin, 2007. ISBN 978-1-4020-6.
 • Doporučená: ZELINKA, I. Umělá inteligence: Hrozba nebo naděje?. Praha, 2003. ISBN 80-7300-068-7. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací
 • NOVÁK, P. Mobilní roboty. Praha, 2005. ISBN 80-7300-141-1.
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních, v rámci ústní zkoušky prokázání znalosti problematiky studijního předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/zima2021/APDMB031