FYBSC0013 Stavba a vývoj hvězd

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2021
Rozsah
3/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavby a vývoje hvězd.
Výstupy z učení
Student porozumí základním fyzikálním zákonům, které popisují hvězdnou strukturu a bude je schopen řešit za jednoduchých předpokladů.
Osnova
 • V přednášce jsou probrány základní představy o stavbě hvězd, jejich vzniku a vývoji, včetně závěrečných stadií.
 • Základní charakteristiky hvězd. Slunce.
 • Stav látky ve hvězdném nitru.
 • Hydrostatická rovnováha.
 • Zdroje energie ve hvězdách. Nukleosyntéza.
 • Přenos energie ve hvězdách.
 • Rovnice stavby hvězd.
 • Atmosféry hvězd.
 • Vznik a vývoj hvězd
 • Závěrečná stadia vývoje hvězd.
 • Binární systémy. Vývoj dvojhvězd. - Proměnné hvězdy. Supernovy.
 • Speciální přednášky I, II (přednášky budou věnovány novým objevům, případně doplnění probrané látky)
Výukové metody
Přednáška, Cvičení
Metody hodnocení
Domácí úkoly (je třeba včas odevzdat alespoň 75% domácích úkolů)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/leto2021/FYBSC0013