FYBPV0002 Astronomický proseminář II

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYBPV0002/A: St 13:55–15:30 404, T. Gráf
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to continue in comprehensive baseline survey of knowledge necessary for the study of astrophysics, which were started in the first semestr.
Osnova
 • 1. Souhvězdí jarní a letní oblohy.
  2. Planety Sluneční soustavy a jejich měsíce. Vnitřní a vnější planety, Kuiperův pás.
  3. Komety a meteory. Periodické komety, Oortův oblak, složení a struktura komet; hlavní meteorické roje, pozorování meteorů, meteority.
  4. Zatmění Slunce a Měsíce, optické úkazy v atmosféře.
  5. Hvězdy I. Vznik hvězd, hydrostatická rovnováha, zdroje energie ve hvězdách, jaderná nukleosyntéza.
  6. Hvězdy II. Stadia vývoje hvězd hlavní posloupnost, rudý obr, bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra; pulsary, magnetary.
  7. Proměnné hvězdy, supernovy. Zákrytové proměnné; fyzické proměnné: pulsující (cefeidy, RR Lyr, miridy), eruptivní novy, supernovy.
  8. Galaxie. Hubbleova klasifikace spirální, eliptické, nepravidelné; rotační křivky spirálních galaxií, temná hmota; spirální ramena hustotní vlny; Tullyho-Fisherova relace, Faberové-Jacksonova relace; galaktická centra, aktivní galaxie.
  9. Měření vzdáleností ve vesmíru. Žebřík vzdáleností, standardní svíčky cefeidy, SN Ia, etc.
  10. Kosmologie I. Výchozí představy OTR, Koperníkův princip, FLRW modely, observační parametry, Hubbleův zákon, kosmologická konstanta vakuová energie, temná energie.
  11. Kosmologie II. Teorie Velkého třesku teplotní historie, primordiální nukleosyntéza, reliktní záření; problémy standardního modelu, inflace.
Literatura
  doporučená literatura
 • GRÁF, Tomáš. Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 152 s. info
 • Karttunen, H. a kol. Fundamental Astronomy. Springer, 2007. info
 • V. Vanýsek. Základy astronomie a astrofyziky. Praha, 1980. info
 • Šolc, M., Švestka, J., Vanýsek, V. Fyzika hvězd a vesmíru. Praha, 1983. info
 • Hvězdářská ročenka. info
 • Schneider, P. Extragalactic Astronomy and Cosmology. Springer, 2006. info
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
referát, test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.