APDMAP43 Medicínské diagnostické systémy a zpracování dat

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (přednášející)
Ing. Iveta Bryjová (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače s moderními trendy digitalizace v medicíně a to především obrazové informace, akvizičními modalitami, informačními systémy v medicíně a základy zpracování medicínské informace.
1. Znalosti základních protokolů a standardů používaných v medicínských IS.
2. Specifika vybraných medicínských modalit.
3. Základní zpracování medicínských obrazových dat a biosignálů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
popsat základní protokoly a standardy používané v medicínských IS;
Popsat základní specifika vybraných medicínských modalit;
Popsat a vysvětlit základní metody zpracování medicínských obrazových dat a biosignálů.
Osnova
 • 1. Informační systémy v medicíně: definice, historie, cíle, prostředky.

 • 2. Akviziční systémy v medicíně

 • 3. Komunikační a datové standardy pro IS: HL7, DICOM 3.0 - digitální zobrazení a komunikace v medicíně úvod.

 • 4. Měření biosignálů (EKG, EEG, EMG)

 • 5. Modalita US

 • 6. Modalita CT

 • 7. Modalita MR

 • 8. Modalita SPECT

 • 9. Zpracování a vizualizace biosignálů (EKG, EEG).

 • 10. Zpracování a vizualizace obrazů v medicíně (obrazová informace CT, MR, US, SPECT).

 • 11. IS v medicíně: nemocniční IS, radiologický IS, archivační a komunikační systém, laboratorní IS.

 • 12. Znalostní systémy v medicínské informatice: učící se systémy, neuronové sítě, expertní systémy, expertní systémy s neurčitostí.

Literatura
  povinná literatura
 • KASAL, P., SVAČINA, Š. a kol. Lékařská informatika. Praha, 1998.
 • LEHMANN, T. Bildverarbeitung fuer die Medizin. Berlin, 1998.
  doporučená literatura
 • BEMMEL, J. H. Handbook of Medical Informatics. Berlin, 1997.
 • AYACHE, N. Virtual Reality and Robotics in Medicine. Berlin, 1995.
Výukové metody
Formy výuky budou následující:
1. teoretická příprava(přednášky);
2. laboratorní cvičení(zpracování medicínských dat).
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních, v rámci ústní zkoušky prokázání znalosti problematiky studijního předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.