FYBSC0011 Fyzikální praktikum IV – Atomová a jaderná fyzika

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/0/3. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Petr Habrman, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Habrman, CSc.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYBSC0011/01: Út 13:05–15:30 122, P. Habrman
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B )) || ( FAKULTA ( MU ) && TYP_STUDIA ( B ))
FYBSC0006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktikum je věnováno experimentálnímu studiu vybraných jevů a zákonitostí v atomové a jaderné fyzice včetně jejich praktického využití.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student schopen:
- provádět praktické úkoly s využitím široké škály laboratorního vybavení, provádět přesná pozorování, odhadovat nejistoty a demonstrovat a ověřovat vybrané teoretické principy,
- připravit laboratorní zprávy, které jasně vyjadřují základní myšlenky experimentů, jakož i metody a výsledky.
Osnova
 • Seznam laboratorních úloh:
  1. Statistika radioaktivní přeměny
  2. Vlastnosti Geiger Müllerova detektoru
  3. Pole bodového zdroje záření gama
  4. Průchod záření beta látkou a bezkontaktní měření tloušťky materiálů
  5. Zeslabení záření gama a bezkontaktní lokalizace defektů v materiálech
  6. Dosah záření alfa ve vzduchu
  7. Kosmické záření
  8. Identifikace neznámých radionuklidů
  9. Objemová aktivita radonu ve vzduchu
  10. Příkon fotonového dávkového ekvivalentu
  11. Zpětný rozptyl záření gama
  12. Scintilační gama spektrometrie a stanovení aktivity
  13. Poločas přeměny krátkodobého radionuklidu
  14. Přenosný ED rentgenový fluorescenční spektrometr - kvalitativní analýza
  15. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - kvantitativní analýza, nasycená vrstva a matricový efekt
Literatura
  povinná literatura
 • HABRMAN P. Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice. SU Opava, 2001. ISBN 80-7248-130-4.
 • POTTS P. J., WEST M. Portable X-ray Fluorescence Spectrometry. RSC Publishing, Cambridge, 2008. ISBN 978-0- 85404-552-5.
  doporučená literatura
 • KNOLL G. F. Radiation Detection and Measurement. 4th ed., Wiley, New York, 2010. ISBN 978-0-470-13148-0.
 • L’ANNUNZIATA M. F. Handbook of Radioactivity Analysis. 3rd ed., Academic Press, 2012, ISBN 978-0-12- 384873-4.
Výukové metody
Laboratorní měření
Metody hodnocení
K získání zápočtu musí student prokázat dostatečné znalosti pro provádění laboratorních úloh a zpracování výsledků měření v písemných protokolech schválených vyučujícím, a to ve všech laboratorních úkolech předepsaných pro semestr.
Informace učitele
Měření jsou organizována ve dvou cyklech podle pokynů vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.