OAVENP0008 Diplomová práce z astrofyziky vysokých energií I

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
20 hodin semináře. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OAVENP0008/01: Út 17:15–18:50 425, G. Török
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární a konzultační výuky odbornou podporu při vypracovávání magisterské práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se studenti seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i aktuálními výzkumnými metodami nezbytnými pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Posluchači se dále seznamují se zásadami citační etiky. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu. Konzultace ke konkrétním pracím vedou jednotliví vedoucí práce.
Literatura
  • Studijní literatura bude upřesněna podle zadání jednotlivých diplomových prací.
Metody hodnocení
Pravidelné konzultace s vedoucím práce, splnění požadavků vedoucího práce, stanovených v souvislosti s tématem závěrečné práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.