FYBSC0015 Bakalářská práce

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Martin Blaschke, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Juráň, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Samostatná práce studenta spojená s přípravou bakalářské práce na zadané téma.
Výstupy z učení
Student je schopen sepsat bakalářskou práci odpovídajícího rozsahu.
Osnova
  • Individuálně podle tématu bakalářské práce.
Výukové metody
Samostudium; konzultace s vedoucím bakalářské práce; vystoupení na semináři.
Metody hodnocení
Průběžná prezentace dílčích výsledků obdržených při zpracování tématu bakalářské práce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/leto2024/FYBSC0015