APDMAP31 Základy měřicích systémů s PC

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Janečka (přednášející)
Ing. Tomáš Janečka (cvičící)
Garance
Ing. Tomáš Janečka
Fyzikální ústav v Opavě
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač bude seznámen se základní konstrukcí měřicích systémů s vazbou na správný návrh měřicích systémů v rámci konkrétních aplikací v praxi.
Osnova
 • - Vlastnosti měřicích systémů. Bloková struktura měřicího systému, distribuovaný a centralizovaný systém. Digitalizace signálu: kvantování a vzorkování. Hlavní principy analogově-číslicových převodníků: paralelní, s postupnou aproximací, integrační, sigma-delta. Základní bloková struktura měřicích karet, význam HW prostředků u měřicích karet. Volba zařízení pro digitalizaci signálu dle charakteru měření (rychlost měření, přesnost měření a délka měřeného průběhu).

  - Typy komunikačního a měřicího rozhraní v decentralizovaných systémech. Vlastnosti a principy rozhraní, hardwarový popis, přenos měřené informace přes rozhraní, parazitní jevy, eliminace poruch. Volba rozhraní pro optimální návrh měřícího řetězce. Příklady sběrnice RS232,RS422,RS485 – základní charakteristiky.

  - Komunikační systémy v centralizovaných lokálních systémech, GPIB přístrojová sběrnice, popis základních příkazů rozhraní, ovládání měřicích přístrojů s GPIB prostřednictvím počítače PC. Příklady automatizace měřicího procesu prostřednictvím přístrojů s GPIB.

  - Ovládací software v měřících systémech. RealTime software, řízení měřícího procesu, základní principy regulace. HMI-SCADA vizualizační software. Příklady software pro vizualizaci a řízení procesů – ControlWEB, software pro měření a analýzu dat – ScopeWin.
Literatura
  povinná literatura
 • Vítečková, M., Víteček, A.: Základy automatické regulace, VŠB, 2008, ISBN 978-80-248-1924-2
 • Tůmová, O. a kol.: Elektrická měření. Měřící metody, FEL ZČU, 2005, ISBN 80-7043-412-0
 • Beran, V., Tůmová, O.: Měření veličin životního a pracovního prostředí, FEL ZČU, 2007, ISBN 80-7082-248-1
  doporučená literatura
 • ScopeWin : uživatelská příručka na https://www.tedia.cz/download/files/scopewin32.pdf
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních, v rámci ústní zkoušky prokázání znalostí s problematiky studijního předmětu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.