FYBSC0003 Základy měření

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Petr Habrman, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Habrman, CSc.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYBSC0003/01: St 13:55–15:30 B1, P. Habrman
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz poskytuje teoretickou i praktickou přípravu na všechny předepsané laboratorní experimenty a je zaměřen na rozvoj základních laboratorních dovedností a technik analýzy experimentálních dat.
Výstupy z učení
Absolvent je schopen vyhodnotit experimentální data a napsat laboratorní zprávu.
Osnova
 • Fyzikální veličiny a jednotky. Mezinárodní soustava jednotek SI.
  Fyzikální měření, jeho etapy a metody.
  Normy: ČSN, EN, ISO a jejich význam. Zákon o metrologii a jeho dopady.
  Nejistoty měření. Nejistoty typu A, B a jejich stanovení.
  Měření v laboratořích. Organizace práce a bezpečnostní předpisy.
  Protokol o měření a jeho náležitosti.
  Pravidla pro tvorbu a prezentaci experimentálních výsledků.
  Vyrovnávací počet. Interpolace, extrapolace. Statistické testy.
  Přehled měření základních fyzikálních veličin.
  Metody měření elektrických veličin.
  Vlastnosti přístrojů analogových a digitálních.
Literatura
  doporučená literatura
 • HAASZ V., SEDLÁČEK M. Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT Praha, 2005. ISBN 80-01-02731-7. info
 • MLČOCH J. Úvod do fyzikálního měření. UP Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0232-7. info
 • FEDERÁLNY ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU A MERANIE. TPM 0051-93. Stanovenie neistôt pri meraniach 1. a 2. diel. ČSMÚ Bratislava, 1993. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací.
Přednáška s diskusí.
Demonstrace.
Metody hodnocení
Součástí podmínek pro udělení zápočtu je závěrečný písemný protokol o měření zpracovaný podle pokynů vyučujícího, ve kterém student musí prokázat dostatečné znalosti získané během studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.