FYBPV0001 Astronomický proseminář I

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYBPV0001/A: Út 9:45–11:20 404, T. Gráf
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prosemináře je podat základní informace o studiu astrofyziky v Opavě a poskytnout ucelený přehled výchozích znalostí pro toto studium, které budou dále hlouběji rozvíjeny v jednotlivých specializovaných přednáškách a cvičeních.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu získá základní informace o: - historii astronomie a astrofyziky - elmg záření - struktuře hmoty a základních fyzikálních interakcích - fyzice hvězd - sférické astronomii - orientaci na noční obloze - pohybu těles ve Sluneční soustavě - dalekohledech
Osnova
 • 1. Úvodní seznámení se studiem astrofyziky a možnostmi tvůrčího zapojení studentů, organizace prosemináře. Historie astronomie a zrod astrofyziky, fyzikální konstanty a jednotky používané v astrofyzice.
  2. Základní stavební kameny hmoty a 4 fundamentální síly.
  3. Záření hlavní zdroj informací o vesmíru. Elektromagnetické záření: tepelné záření, brzdné záření, cyklotronové a synchrotronové záření, polarizace, záření atomů a molekul - spektrální čáry, kontinuum, MASER; kosmické záření, neutrina; gravitační vlny.
  4. Základní charakteristiky hvězd. Hvězdná velikost, barevný index, spektrální třída, H-R diagram, vztah hmotnost svítivost, barevný diagram.
  5. Sférická astronomie, čas. Obzorníkové souřadnice, rovníkové souřadnice 1. a 2. druhu; hvězdný čas, pravý a střední sluneční čas, časová pásma.
  6. Hvězdné mapy a katalogy, otočná mapka, hvězdářská ročenka.
  7. Důležitá souhvězdí, viditelnost souhvězdí podle ročních dob. Cirkumpolární souhvězdí, souhvězdí zvěrokruhu, letní trojúhelník; orientace na obloze.
  8. Souhvězdí podzimní a zimní oblohy.
  9. Pohyb těles ve Sluneční soustavě. Keplerovy zákony pohybu planet, dráhové elementy, Keplerova rovnice; opozice, konjunkce, elongace; retrográdní pohyb vnějších planet; komety.
  10. Astronomické přístroje. Dalekohledy refraktory a reflektory, užitečná zvětšení, optické vady, montáže; CCD kamery; spektroskopie.
  11. Kalendáře.
Literatura
  doporučená literatura
 • GRÁF, Tomáš. Astronomický proseminář I a II: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 152 s. info
 • Karttunen, H. a kol. Fundamental Astronomy. Springer, 2007. info
 • Hvězdářská ročenka. info
 • V. Vanýsek. Základy astronomie a astrofyziky. Praha, 1980. info
 • Šolc, M., Švestka, J., Vanýsek, V. Fyzika hvězd a vesmíru. Praha, 1983. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
referát, závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/zima2023/FYBPV0001