FYBSC0008 Základy astronomie a astrofyziky

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
4/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh
St 15:35–17:10 B4, Čt 8:55–10:30 B1
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FYBSC0008/A: Út 11:25–13:00 309, D. Charbulák
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Základy klasické mechaniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožňit studentům seznámit se základy astronomie a astrofyziky s využitím prostředků víceméně gymnaziální matematiky a fyziky; některé partie (Historie astronomie a část kapitoly Sluneční soustava) pak pouze populární formou. Předmět si spolu se základním kurzem fyziky klade za cíl poskytnout dostatečný základ pro studium pokročilejších astronomicko-astrofyzikálních disciplín.
Výstupy z učení
Studenti budou disponovat základními znalostmi astronomie a astrofyziky.
Osnova
  • 1) Historie astronomie: Aristarchos, Hipparchos, Ptolemaios, Aristoteles, Kopernik, Brahe, Kepler, Galileo, Newton, Hubble, Einstein. 2) Sférická astronomie: souřadnicové soustavy, precese a nutace zemské osy, aberace, paralaxa, refrakce; souhvězdí, mapy a katalogy hvězd; čas, kalendáře. 3) Nebeská mechanika: Newtonův gravitační zákon, úniková rychlost, Keplerovy zákony; orbitální elementy, Keplerova rovnice; vzájemné polohy planet, synodická a siderická oběžná doba. 4) Sluneční soustava: vznik, planety a jejich měsíce, malá tělesa; Měsíc, zatmění a zákryty, slapové jevy, librace; zdánlivý a skutečný pohyb planet. 5) Záření v astrofyzice: charakteristiky záření; záření absolutně černého tělesa, teploty; záření atomů a molekul, Boltzmannova a Sahova rovnice; spojité a čárové spektrum. 6) Základní veličiny hvězd: hvězdná velikost, Pogsonova rovnice, barevný index a exces, mezihvězdná a atmosférická extinkce; spektrální klasifikace, H - R diagram. 7) Dvojhvězdy: klasifikace dvojhvězd, základní vlastnosti, hmotová funkce.
Literatura
Výukové metody
Přednáška, diskuse, cvičení.
Metody hodnocení
Bude doplněno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/zima2023/FYBSC0008