FYBSC0009 Fyzikální praktikum III – Optika

Fyzikální ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/3. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYBSC0009/A: St 13:05–15:30 114, H. Sekanina
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Základní znalosti optiky na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači si během vlastních laboratorních měření ověří stěžejní principy geometrické, vlnové, vláknové a laserové optiky.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit podstatu zkoumaného fyzikálního jevu, provést experiment s dostupnými laboratorními pomůckami, vyhodnotit výsledky měření a určit chybu měření.
Osnova
 • Měření a zpracování protokolů z těchto praktických laboratorních úloh:
  1. Studium tlumených kmitů.
  2. Měření rychlosti zvuku.
  3. Měření některých parametrů čoček a optických soustav.
  4. Vizuální optické soustavy - lupa, mikroskop.
  5. Měření indexu lomu, stanovení disperzní křivky dané látky.
  6. Energetické poměry při odrazu optického záření na dielektriku (ověření Fresnelových vzorců pro odraz).
  7. Studium ohybu světla.
  8. Studium optické aktivity látek.
  9. Určení koherenční délky He-Ne laseru.
  10. Měření vyzařovacích charakteristik LED a vyzařovací charakteristiky optického vlákna, měření výkonu na optické trase (útlum optické trasy, útlum vazby vlákno - vlákno).
Literatura
  povinná literatura
 • Krupka, Horák. Technická fyzika. SNTL Praha. info
  doporučená literatura
 • Brož J. a kol. Základy fyzikálního měření. (nejnovější vydání) - SPN, Praha. info
 • Pospíšil J. Základy optiky I, II. UP, Olomouc, 1983. info
 • Štrba A. Všeobecná fyzika - Optika. ALFA, Bratislava, a SNTL, Praha, 1979. info
 • Fuka J., Havelka B. Optika. SPN, Praha, 1961. info
Výukové metody
Demonstrace
Laboratorní cvičení
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Systematické pozorování studenta
Písemný test
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na absolvování zápočtu: plná účast na praktických měřeních, připravenost na měření každé zadané úlohy, provedení měření zadaných úloh a následně zpracování protokolu z měření, schválení protokolu vedoucím cvičeni.
Získání minimálně 60% bodů z ověřovacích písemných testů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/zima2023/FYBSC0009