UPPVP0014 Osobnost a její rozvoj

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 1999
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s psychologií osobnosti jako zastřešující disciplínou, která shrnuje psychologické poznatky o utváření duševního života člověka. Obsahem přednášek a konzultací je soubor teoretických poznatků sestavených do systému, včetně jejich praktické aplikace, které umožní absolventům kurzu poznávání vlastností člověka a posouzení jeho osobnosti. Po absolvování disciplíny by studenti měli získat schopnost uvažovat komplexně o klientovi v určitých souvislostech vzhledem k sociální patologii a její prevenci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016.