UPPVIK019 Odborný německý jazyk 2

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
10/0/0. Přednáška 10 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Kostruhová (přednášející)
Garance
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Rozvrh
So 27. 2. 18:55–20:30 C311, Pá 12. 3. 16:25–18:00 C311, So 27. 3. 13:05–14:40 C311, 15:35–17:10 C310, Pá 16. 4. 14:45–16:20 C202
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Kriminalita mládeže, instituce: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 2. Kriminalita mládeže, způsob pomoci, statistiky: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 3. Gambling – závislost, důvody: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 4. Gambling – možnosti řešení: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 5. Poruchy chování – typy: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 6. Poruchy chování – řešení: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 7. Bezdomovectví: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 8. Prostituce: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 9. Povolání v sociálních službách, pracovní kompetence: slovní zásoba, diskuse, poslech, práce s textem
 • 10. Praktické vyhledávání odborných článků a výzkumů souvisejících s vybraným tématem
 • 11. Zpracování a prezentace vybraného tématu
 • 12. Diskuze na vybrané téma
Literatura
  povinná literatura
 • DEICHMANN, S. Wenn Schule zur Schikane wird: Was tun bei Mobbing unter Schülern? Hamburg: Verlag, 2015. ISBN 978-3-95425-939-7.
 • JARMUŽEK, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-286-1.
 • SCHMÄHL, B. Die Situation von Kindern alkoholabhängiger Eltern. GRIN Verlag, 2015. ISBN 978-3-656-988-618.
 • https://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-opava/fondy/elektronicke_informacni_zdroje
  doporučená literatura
 • DUSILOVÁ, D. a kol. Sprechen Sie Deutsch? 2. Praha: Polyglot, 2001. ISBN 80-86195.
 • HÖPPNEROVÁ, V., KREMZEROVÁ, A. Němčina pro jazykové školy 2. 6., přeprac. vyd., v nakl. Scientia 1. vyd. 2. dotisk. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-85827-37-9.
 • HÖPPNEROVÁ, V., SHAKI, R. Němčina pro jazykové školy 3: s novým pravopisem. 7. vyd., V nakl. Scientia 3. Praha: Scientia, 2000. Učebnice pro jazykové školy. ISBN 80-7183-181-6.
 • HÖPPNEROVÁ, V. et al. Němčina pro jazykové školy: s novým pravopisem. 8., přeprac. vyd., 3. aktualiz. vyd. v nakl. Scientia. Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-7183-273-1.
Metody hodnocení
zápočet PS: forma písemná (úspěšnost 75 %) a zpracování písemné práce v německém jazyce na zadané téma, docházka
zápočet KS: zpracování seminární práce, zápočtový test
*Specifikace podmínek pro ukončení předmětu bude v informačním systému vždy před zahájením výuky v semestru.
Informace učitele
Studenti mají možnost konzultovat prostřednictvím e-mailové komunikace nebo po dohodě osobně s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, zima 2019, léto 2022, léto 2023.