UPPVPK009 Biologie a fyziologie člověka

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
PhDr. Šárka Čížková
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s anatomií a fyziologií člověka tak, aby jim nabyté poznatky sloužily jako základ pro řadu dalších studijních předmětů, především pro obecnou a vývojovou psychologii a pro navazující klinické obory.
Osnova
 • 1. Lékařské vědy. Základní orientace na lidském těle. Základní genetické pojmy. Buňka a její základní charakteristika, tkáň, orgán, orgánová soustava.
  2. Pohybový systém, obecná stavba kosti, kostra. Stavba a funkce svalů, svalové skupiny.
  3. Krev a krevní oběh. Složení a funkce krve. Stavba a funkce srdce, řízení srdeční činnosti. Krevní a mízní oběh.
  4. Dýchací systém. Stavba, funkce a dělení dýchacích cest. Plíce, mechanika dýchání. Zevní a vnitřní dýchání.
  5. Trávicí systém. Stavba a funkce trávicího traktu. Trávicí enzymy a jejich funkce.
  6. Fyziologie výživy. Regulace tělesné teploty.
  7. Močový systém. Vylučování odpadních látek. Kožní ústrojí, stavba a funkce kůže, přídatné orgány.
  8. Látkové řízení organismu. Sekrece zevní a vnitřní. Obecná charakteristika žláz s vnitřní sekrecí. Přehled žláz s vnitřní sekrecí, hormonů a jejich účinků.
  9. Pohlavní systém. Reprodukční systém a pohlavní vývoj muže a ženy. Fyziologie těhotenství.
  10. Receptory. Smyslové orány.
  11. Nervové řízení organismu. Obecná stavba a funkce CNS. Receptory. Stavba a funkce míchy, míšní nervy.
  12. Stavba a funkce jednotlivých oddílů mozku. Mozková kůra, analyzátory. Obaly, metabolismus a cévní zásobení CNS.
Literatura
  povinná literatura
 • MERKUNOVÁ, A. Základy funkční somatologie (fyziologie). Poznámky k přednáškám. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-09104. info
 • DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc: EPAVA, 2000. ISBN 80-86297-05-5. info
  doporučená literatura
 • eLearningový kurz Somatologie. URL info
 • TURKOVÁ, Z. Somatologie I. a II.: Pracovní sešit pro zdravotnické školy - student. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2004. ISBN 80-86432-73-4. info
 • JELÍNEK, J. a kol. Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky. Olomouc: Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-138-1. info
 • MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-867-0. info
 • HOLIBKOVÁ, A., LAICHMAN, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0495-8. info
 • DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-681-1. info
  neurčeno
 • MARIEB, E. N., MALLATT, J. Anatomie lidského těla. Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0066-9. info
 • ŠMARDA, J. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-924-0. info
 • MYSLIVEČEK, J., TROJAN, S. Fyziologie do kapsy. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-497-7. info
 • TROJAN, S. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5. info
 • NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-819-3. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Zkouška bude probíhat písemnou formou na základě výše uvedených okruhů. Ke zkoušce je student povinen nastudovat povinnou literaturu a přednášky.
Pro úspěšné absolvování zkoušky musí student splnit bodový limit zkouškového testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015.