USESEP047 Ruština III

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Květoslava Krajčová
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je určen pro mírně pokročilé v ruském jazyce. Výuka je založena na principech Evropského referenčního rámce pro výuku cizích jazyků a činnosti výuky (A2). Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými, v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií, historie a srovnávání s mateřským jazykem. Důraz je kladen na procvičování učiva se schopností vyjádřit svůj názor, diskutovat a porozumět podstatě čteného.
Osnova
 • 1. Setkání s přáteli
  2. Konkurs
  3. Zevnějšek člověka
  4. Vlastnosti člověka
  5. Dopis, psaní data v dopisech
  6. Příroda
  7. Pobyt na horách
  8. Komunikace o počasí a přírodě, roční doby
  9. Vyjádření časových údajů, datum, hodiny
  10. Cestujeme vlakem
  11. Vyjadřování zeměpisných údajů
  12. Životního prostředí
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOLOVÁ, V. Ruština nejen pro samouky. Praha, LEDA, 2007. info
  doporučená literatura
 • BALCAR , M. Ruská gramatika v kostce. Praha, 1999. info
 • ŠROUFKOVÁ, M., VENCLOVSKÁ, M., PLESKÝ, R. Česko-ruský a rusko-český slovník. Praha, 1998. ISBN 80-85927-41-1. info
 • FOZIKOŠ, A., REITEROVÁ T. Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň, 1998. info
Informace učitele
Pro absolvování předmětu je potřeba splnit zápočtový test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.