UPPVKP051 Diplomový seminář pro SP II

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Seminář 8 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je metodická a odborná podpora při psaní bakalářské práce, a to až k její finalizaci. Cílem je rovněž zvýšení dovedností při obhajobě vlastní práce a její prezentaci. Obsahem předmětu je průběžné řešení problémů, na které student narazí při psaní bakalářské práce, prezentace metod zpracování a závěrů a diskuse nad nimi. Student bude zpracovávat práci v souladu s pokyny vedoucího práce, při konečných úpravách práce se zaměří na rozsah práce, její členění, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě.
Literatura
  povinná literatura
 • Norma: ČSN ISO 690. info
 • Norma: ČSN 010 194. info
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. info
 • KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce:jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 978-80-244-1589-5. info
 • HOLOUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakul, 2000. ISBN 80-7067-841-0. info
  doporučená literatura
 • ŠVEC, V. Průvodce metodologií pedagogického výzkumu: pracovní sešit. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-547-3. info
 • HUBÍK, S. Hypotéza: metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotn, 2006. ISBN 80-7040-842-1. info
 • KHAN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. ISBN 80-7079-796-7. info
Informace učitele
Zápočet bude udělen za zpracování stanovené části práce podle doporučení vedoucího práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.