UPPVP0105 Problematika nezaměstnanosti

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Garance
PhDr. Michal Karlický
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Nezaměstnanost bude probírána jako multidisciplninární problém, předmět různých úhlů pohledů, náročná životní situace, která je zároveň výzvou a šancí. Důraz bude kladen na souvislosti nezaměstnanosti a patologických jevů ve společnosti, správný výběr povolání, studia a zaměstnání, na pěstování zdravého způsobu života, flexibility a celoživotního vzdělávání.
Osnova
 • 1. Co je zaměstnanost (frikční, strukturální a technologická, cyklická a sezónní, skrytá; neúplná zaměstnanost, "job stagnation", míry nezaměstnanosti, plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti, dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost)
  2. Kdo je nezaměstnaný
  3. Trh práce
  4. Význam zaměstnání a práce pro člověka
  5. Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných (životní úroveň, deprivace, změna prožívání času, rodina, reprodukční chování, sociální izolace, sociální sítě, fyzické zdraví, psychické zdraví)
  6. Nezaměstnanost a společnost (ztráta statusu, vyloučení, stigma, sociálně patologické jevy, postoj veřejnosti, politické postoje, distribuce rizika nezaměstnanosti, underclasss)
  7. Životní strategie nezaměstnaných (ve spojitosti s kulturou nezaměstnaných, typy kultury dlouhodobě nezaměstnaných)
  8. Politika trhu práce (základní trendy, instituce a služby zaměstnanosti v ČR, boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a "cílové skupiny")
  9. Nezaměstnanost v prostoru sociálního státu
Literatura
  povinná literatura
 • BUCHTOVÁ B. a kol. Nezaměstnanost - psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-9006-8. info
 • MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-901424-9-4. info
  doporučená literatura
 • BUCHTOVÁ B. a kol. Psychologie a nezaměstnanost - zkušenosti a praxe. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3457-2. info
 • BUCHTOVÁ, B. Psychologické a medicínské aspekty zaměstnanosti. Brno: MU Ekonomicko-správní fakulta, 2000. info
  neurčeno
 • PLESNÍK, V. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti : praxe a východiska. ISBN 80-239-7140-9. info
 • ZELINSKI, E. J. Nebojte se nepracovat. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-782-5. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Pravidelná účast na přednáškách, po zahájení každé přednášky úspěšně zvládnutá písemná "desetiminutovka" na zamyšlení. Předmět bude ukončen na základě výsledků průběžných testů zápočtem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.