UPPVPP002 Úvod do sociologie pro SP

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosáhnout toho, aby studenti oboru byli schopni porozumět sociálním činitelům vzniku problémů, které řeší nebo budou v rámci praxe řešit a sociálním podmínkám výkonu své profese. Proto bude studentům v rámci přednášek zprostředkovány základní sociologické poznatky tak, aby se samostatně orientoval v sociologické literatuře a aby uměl sociologicky myslet. Student se bude orientovat v základních pojmech této vědní disciplíny, bude podněcován zájem k sociologickému pohledu na dění kolem sebe. Pro poskytnutí základní orientace v sociologickém popisu každodenních sociálních jevů bude akcentována problematika socializace, sociální stratifikace, sociálních institucí, kolektivního jednání, konformity a deviací, sociálního státu, multikulturalismu, moderních médií aj. Na pozadí různých historických období bude pozornost věnována rovněž genezi hlavních sociologických směrů a jejich významným představitelům.
Osnova
 • 1. Předmět sociologie, vývoj sociologického myšlení, společnost jako předmět vědeckého zájmu.
  2. Kultura, socializace, pozice a status, sociální struktura.
  3. Třídy a vrstvy, sociální skupiny a útvary, problémy sociálních nerovností.
  4. Instituce, organizace, stát, politika a moc.
  5. Veřejné mínění, kolektivní jednání, média.
  6. Sociologie generací, gender problematika.
  7. Vzdělání a problematika náboženství.
  8. Sociální změna, evoluce a revoluce.
  9. Člověk ve sféře práce, nezaměstnanost, sociální stát.
  10. Životní styl a masová kultura.
  11. Problematika ras, multikulturalismus a globální změny.
  12. Normální a patologické jevy ve společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2006. ISBN 80-86429-39-7. info
 • JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-749-3. info
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Agro, 1999. ISBN 80-7203-124-4. info
 • BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 1997. ISBN 80-85850-14-1. info
 • BERGER, P. Pozvání do sociologie. Praha: FMO, 1991. ISBN 80-85469-08-01. info
  doporučená literatura
 • BALON, J. Sociologická teorie. Příběh krize a fragmentace - projekt obnovy a rekonstrukce. Praha: SLON, 2007. ISBN 80-86429-72-4. info
 • KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, 2006. ISBN 80-86429-41-5. info
 • MONTOUSSÉ, M., RENOUARD, G. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-976-3. info
 • KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-52-6. info
 • JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7. info
 • RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2. info
 • JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0. info
 • MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-61-3. info
 • KOLEKTIV. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. info
 • MERTON, R. K. Social theory and social structure. New York: The Free Press, 1968. ISBN 0-02-921130-1. info
Informace učitele
Zkouška - nastudování přednášek a základní literatury
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.