CVABPCPS Případové studie v cestovním ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPCPS/01: Čt 8:05–9:40 VC010, P. Pellešová, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Případové studie z lázeňství
  Vytváření programu komplexního a příspěvkového lázeňského pobytu pro děti a pro dospělé. Kalkulace komplexní lázeňské péče v rámci indikačního seznamu, srovnání nákladů s lázeňským pobytem pro samoplátce. Příklady lázeňské léčebně rehabilitační péče 21. století. Konkurenční strategie lázeňské péče a tvorba nabídky pro samoplátce.
  2. Případové studie z hotelnictví
  Klasifikace ubytovacího zařízení dle požadavků HOTELSTARS. Zvyšování obsazenosti ubytovací kapacity hotelu dle aplikace Revenue managementu, využití recepčního hotelového software. Výpočet výkonnostních ekonomických ukazatelů hotelu.
  3. Případové studie z gastronomie
  Tvorba konkurenceschopné nabídky restaurace, výpočet výkonnostních ukazatelů restaurace, kalkulace a normování surovin k přípravě pokrmů a nápojů, HACCP analýza restaurace.
  4. Případové studie z destinačního managementu
  Aplikace trendů ve vytváření partnerství v marketingovém řízení destinací, příklady vytváření marketingových aliancí při řízení eventů. Použití indikátorů měření a hodnocení kvality destinace. Řízení kvality turismu v České republice.
  5. Případové studie z provozu cestovní kanceláře a cestovní agentury
  Aplikace metod strategického managementu a plánování v cestovní kanceláři a agentuře, vytváření poptávky pro příjezdový a regionální cestovní ruch. Cestovní smlouva. Procesní řízení a vytváření mapy procesů. Touroperátorská činnost. Tvorba podnikatelského záměru cestovní kanceláře.
  6. Případové studie z průvodcovské činnosti
  Příprava zájezdu do vybrané destinace, příprava průvodce, tvorba itineráře, kalkulace zájezdu, koordinace komplementárních služeb. Řešení reklamací a krizových situací.
Literatura
  povinná literatura
 • BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MagConsulting, 2016. ISBN 978-80-86724-45-4. info
 • PALATKOVÁ, M. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3751-5. info
 • DĚDINA, J. Management, organizování a ekonomika lázeňství - vybrané kapitoly. Praha: VŠ CRHL, 2004. ISBN 80-86592-01-4. info
  doporučená literatura
 • PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2. info
 • NEUFUS, J. a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-28-206. info
Výukové metody
týmová práce
Metody hodnocení
obhajoba seminární práce zápočtový test
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, zpracování a prezentace seminární práce.
Hodnotící metody: docházka a aktivní účast na semináři (20 %), zpracování a prezentace seminární práce (30 % hodnocení), zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/CVABPCPS