CVABPJN3 Profesní němčina 3

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( CVABPJN1 Profesní němčina 1 || CVABKJN1 Profesní němčina 1 )
Student si může zapsat část 3., má-li splněny části 1. a 2., případně studuje-li současně části 2. a 3.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 3 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/3, pouze zareg.: 0/3
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne úrovně 2. stupně B1 (SERR). Předmět je zaměřen především na rozvoj a nácvik samostatného mluveného projevu a poslechových dovedností. Nácvik probíhá formou diskusí, hraní rolí, zpracovávání případových studií a prezentací. V rámci receptivních dovedností, poslechu a čtení, je rozvíjeno rychlé seznámení s textem, obecné porozumění a vyhledávání podrobných informací. Pozornost je rovněž věnována systematickému rozvoji odborného lexika, porozumění a studiu kolokací a odborných frází.
Výstupy z učení
Kromě obvyklých jazykových dovedností si student prohloubí dovednosti vyhledávat tematicky zaměřené informace na Internetu. Dále si rozšíří schopnost samostatné práce s interaktivními studijními materiály (DVD-ROM - mj. audio a video nahrávky).
Osnova
 • 1. Firmenporträt
  2. Abteilungen und Aufgaben
  3. Produkt
  4. Der Weg zum Auftrag
  5. Terminplanung
  6. Problemlösung
  7. Messebeteiligung
  8. Messe-Vorbereitung
  9. Kontakte auf der Messe
  10. Auftragseingang
  11. Planung der Auftragsabwicklung
  12. Projektplanung
  13. Teilschritte in der Reihenfolge
  1. Firmenporträt
  Firma, Produkt, Mitarbeiter, Standort, Unternehmensdaten, die Firma präsentiert sich. Fragewörter.
  2. Abteilungen und Aufgaben
  Abteilungen - Tätigkeiten, Abteilungen in einer Firma: Verwaltung, Konstruktion, Fertigung, Montage, Lager, Versand, Kundendienst. Vermutungen: könnte, dürfte.
  3. Produkt
  Was stellt die Firma her? Branchenangehörigkeit. Produktbeschreibung. Verwendungszweck: zum/zur, um ... zu. Klassifizierung: gehören zu.
  4. Der Weg zum Auftrag
  Der Weg zum Auftrag (Anfrage, Besprechung, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Einverständniserklärung), Zuständigkeiten im Betrieb. Identifikation: Bei... handelt es sich um ein_...- Bei...liegt ein_...vor-...ist ein_...
  5. Terminplanung
  Termine vereinbaren, verschieben, delegieren, absagen. Eine Besprechung organisieren. Lokale Präpositionen. Begründen: denn, weil, nämlich.

  6. Problemlösung
  Lösungsvorschläge, Problemlösung in Teilschritten. Argumentieren: Meiner Meinung nach, ich halte nichts davon, ich würde (nicht/kein_). Reihenfolge.
  7. Messebeteiligung
  Messeziele, Messe-Einrichtungen,-Angebote,-Daten. Gründe für einen Messebesuch. Ziele und Erwartungen: Das Ziel/die Erwartung...zu.... Terminangaben: schon, noch nicht, sofort, bis spätestens, bis zum, am.
  8. Messe-Vorbereitung
  Messeschwerpunkte, Kundeninteresse, Messe-Checkliste, Messe-Vorbereitung: Wer, was, wann...?
  Das Messeteam. Passiv(ersatz): muss/kann... werden, erfolgt, hat zu geschehen, ist zu tun, ist... -bar.
  9. Kontakte auf der Messe
  Am Messestand, Messegespräche, ein wichtiger Kunde, Perspektiven. Emfehlungen.
  10. Auftragseingang
  Der Auftrag ist da. Was jetzt? Was vorher? Was danach? Auftragsanalyse. Konjunktionen: als, wenn, nachdem, bevor.
  11. Planung der Auftragsabwicklung
  Stimmung, Laune, Gefühl. Alles klar? Standard oder nicht Standard? Gespräche über die Auftragsabwicklung. Konditional I und Konjunktiv II: Was würden Sie tun? - Ich würde.... Was hätten Sie getan? - Ich hätte....
  12. Projektplanung
  Planung ist alles. Was muss erledigt sein. Was muss zuerst erledigt werden, was kann parallel erledigt werden, was hat noch Zeit? Wer ist für die Erledigung zuständig? Attributives Partizip.
  13. Teilschritte in der Reihenfolge
  Beispiele der Teilschritte bei einer Auftragserledigung: Eingang des Akkreditivs, Herstellung der Teile, Beschaffung der fehlenden Teile, Anfertigung der Konstruktionszeichnungen, Durchführung der Montage.... Reihenfolge. Zustandspassiv.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Dialog Beruf 3. München: Max Hueber Verlag, 2002. ISBN 3-19-001592-9. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Alltag, Beruf & Co. 5. München: Max Hueber Verlag, 2011. ISBN 978-3-19-501590-5. info
 • Buscha, Anne, Linthout, Gisela. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. München: Max Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9. info
 • BERGELOVÁ, E. Jazyková obchodní průprava - Deutsch im Berufsleben. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-315-9. info
 • Kerstin Namuth, Thomas Lüthi. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. München: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 978-3-19-007246-0. info
  doporučená literatura
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Arbeitsbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2006. ISBN 3-12-675746-4. info
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Lehrbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2007. ISBN 978-3-12-675745-4. info
 • Eismann, V. Wirtschafstkommunikation Deutsch 2. Linz, 2005. ISBN 3-468-90476-2. info
Výukové metody
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který posluchači získají na základě:
1/ 1 průběžného ústního testu,
2/ 1 písemného průběžného testu,
3/ 1 semestrální práce,
4/ závěrečného písemného testu.
Posluchači mají možnost získat až 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu musí obdržet alespoň 60 bodů. Studenti, kteří danou část jazyka opakují, nemají povinnou 60% docházku.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž34
Seminář26
Zápočet30
Celkem90
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.