OPFNKDIP Diplomová práce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2013
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
Jednotliví Garanti Studijních Oborů Su Opf
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání diplomové práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se posluchači seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i výzkumnými metodami nezbytných pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů diplomové práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Studenti se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucích z provedeného výzkumu. Vlastní zadání diplomové práce a realizaci semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotliví vedoucí práce SU OPF. Volba tématu diplomové práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia a podklady pro zadání diplomové práce odevzdat nejpozději do 30.3. letního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Struktura diplomové práce Úvod 1. Část teoretická 2. Část praktická 3. Porovnání zjistěných skutečností s teoretickými poznatky Závěr
Osnova
  • Obsahovou stránkou semináře je seznámit posluchače s formou zadání a technologií vypracování diplomové práce v návaznosti na sběr a studium odborné literatury. Vlastní zadání diplomových prací a semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotlivé katedry OPF.
    Volba tématu diplomové práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia a podklady pro zadání diplomové práce odevzdat nejpozději do 30.3. letního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Zodpovídají jednotlivé katedry.
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu je vypracování a předložení diplomové práce.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž260
Zápočet30
Celkem290
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.