OPFNKDIP Diplomová práce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Svatava Adamová (pomocník)
Marcela Beránková (pomocník)
Ludmila Hudecová (pomocník)
Ing. Iveta Skýbová (pomocník)
Gabriela Součková (pomocník)
Ing. Lucie Šokalová (pomocník)
Garance
Jednotliví Garanti Studijních Oborů Su Opf
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání diplomové práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se posluchači seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i výzkumnými metodami nezbytných pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů diplomové práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Studenti se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucích z provedeného výzkumu. Vlastní zadání diplomové práce a realizaci semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotliví vedoucí práce SU OPF. Volba tématu diplomové práce je nejpozději do 31.5. letního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia a podklady pro zadání diplomové práce zadat nejpozději do 30.10. zimního semestru 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Struktura diplomové práce: Úvod 1. Část teoretická 2. Část praktická 3. Porovnání zjistěných skutečností s teoretickými poznatky Závěr
Osnova
  • Obsahovou stránkou semináře je seznámit posluchače s formou zadání a technologií vypracování diplomové práce v návaznosti na sběr a studium odborné literatury. Vlastní zadání diplomových prací a semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotlivé katedry OPF.
    Volba tématu diplomové práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia a podklady pro zadání diplomové práce zadat nejpozději do 30.3. letního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Zodpovídají jednotlivé katedry.
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu je vypracování a předložení diplomové práce.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž260
Zápočet30
Celkem290
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.