PEMBPLGK Logistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvládnout základní pojmy a přístupy využívané v logistice. Pochopit význam logistiky jako filozofie podnikání. Porozumět základním metodám a logistickým přístupům. Položit důraz na vybrané metody a jejich aplikace při praktickém využití. Vysvětlit na praktických příkladech moderní způsoby a metody řešení logistických problémů v souvislostech navazujících na současné tržní prostředí.
Osnova
 • 1. Logistika a Supply Chain Management
  2. Základní cíle a činnosti podnikové logistiky
  3. Logistické náklady a jejich řízení
  4. Zásobování a řízení zásob
  5. Podstata a význam zákaznického servisu
  6. Fáze zákaznického servisu
  7. Přeprava
  8. Sklady a skladové hospodářství
  9. Manipulace s materiálem, balení a zpětná logistika
  10. Logistické metody a techniky
  11. Logistický informační systém a technologie
  12. Trendy v podnikové logistice
  13. Logistická strategie

  1. Definice a pojem logistického řízení. Podstata a význam logistiky. Role logistiky v ekonomice a v podniku. Vývoj logistiky. Řízení dodavatelského řetězce.
  2. Základní stránky logistických cílů. Cíle výkonnostní a ekonomické. Přehled klíčových logistických aktivit. Aktivity obchodní logistiky.
  3. Význam a potřeba přesných informací o nákladech. Analýza celkových logistických nákladů. Omezení současných finančních výkazů.
  4. Základní koncepce zásob a jejich řízení. Finanční aspekty strategie zásob. Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob. Zlepšování řízení zásob.
  5. Podstata a definice zákaznického servisu. Vytvoření strategie zákaznického servisu. Význam zákaznického servisu z pohledu logistiky a marketingu.
  6. Stanovení a hodnocení úrovně zákaznického servisu. Složky předprodejní fáze. Složky prodejní fáze. Složky poprodejní fáze. Zvyšování kvality a výkonu servisu.
  7. Charakteristika dopravců a přepravních služeb. Globalizace přepravy. Regulace v oblasti dopravy. Cenové a dodací podmínky dopravců. Logistika a řízení dopravy.
  8. Význam skladování pro logistiku. Typy skladů. Skladové operace - tři funkce. Měření a hodnocení produktivity skladových operací. Finanční aspekty skladování.
  9. Zařízení pro manipulaci s materiály. Skladování v systémech. Počítačové technologie, informace a řízení skladování. Balení zboží. Reversní logistika.
  10. Just in Time. Kanban. Cross-docking. ECR. QR. Hub and Spoke, Layout skladu.
  11. Cyklus zákaznické objednávky. Progresivní systémy vyřizování objednávek. Systém elektronické výměny dat (EDI). Integrace systému objednávání a logistického řídícího informačního systému podniku.
  12. TQM. Outsourcing, 3PL. Logistický podnik a logistická centra, 4PL. Partnerství a logistické aliance. Globalizace logistických procesů. Environmentální aspekty.
  13. Hierarchie plánování. Propojení logistické strategie se strategií podniku. Plánovací proces podniku. Strategický logistický plán. Logistika jako zdroj konkurenční výhody.
Literatura
  povinná literatura
 • LUKOSZOVÁ, X., P.VLČEK a M. WILCZKOVÁ. Logistika. SU OPF Karviná, 2013. info
 • LUKOSZOVÁ a kol. Logistické technologie. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-89-7. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, P.R., WOOD, D.F. Contemporary logistics. N.J.: Prentice Hall, 2011. ISBN 01-361-1077-0. info
 • CHRISTOPHER, M. Logistics and Supply Chain Management. New York: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-73112-2. info
 • PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, 2004. ISBN 80-86031-59-4. info
 • LAMBERT, D., M., STOCK, J., R., ELLRAM, L., M. Fundamentals of Logistics Management. Irwin/McGraw-Hill, 1998. ISBN 0-256-14117-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=815
Absolvování přednášek; Minitesty na seminářích 10 x 1 bod, tj. max 10 bodů; Prezentace na zvolené téma v rámci semináře max 10 bodů, přednáška experta z praxe: účast 2 body + zpracování výpisku max 8 bodů, tj. celkem max 10 bodů, ve zkouškovém období závěrečný test max 70 bodů, celkem max 100 bodů (A: 92-100 bodů, B: 83-91 bodů, C: 74-82 bodů, D: 65-73 bodů, E: 60-64 bodů, F: 0-59 bodů).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška39
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.