PEMBPLGK Logistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavla Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Po 14:45–16:20 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPLGK/01: Po 11:25–12:10 B101, P. Pokorná
PEMBPLGK/03: St 12:15–13:00 B308, Š. Čemerková
PEMBPLGK/04: St 13:05–13:50 B308, Š. Čemerková
PEMBPLGK/05: Po 8:55–9:40 B207, P. Pokorná
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( PROGRAM ( B_BPP ) || PROGRAM ( B_CRT ) || PROGRAM ( B_FU ) || PROGRAM ( B_DB ) || PROGRAM ( B_MSS ) || PROGRAM ( B_VES ) || OBOR ( MI ) || OBOR ( PEM ) || OBOR ( VES ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvládnout základní pojmy a přístupy využívané v logistice. Pochopit význam logistiky jako filozofie podnikání. Porozumět základním metodám a logistickým přístupům. Položit důraz na vybrané metody a jejich aplikace při praktickém využití. Vysvětlit na praktických příkladech moderní způsoby a metody řešení logistických problémů v souvislostech navazujících na současné tržní prostředí.
Osnova
 • 1. Definice a pojem logistického řízení.
  Podstata a význam logistiky. Původ slova logistika a historický kořeny obsahu logistiky. Historický vývoj logistiky. Současné pojetí logistiky. Cíle logistiky. Členění logistiky. Hospodářská logistika. Role logistiky v ekonomice a v podniku. Metody logistiky. Organizační výstavba logistiky.
  2. Logistické aktivity a jejich náklady
  Klíčové logistické aktivity a jejich stručná charakteristika. Druhy logistických nákladů a jejich provázanost s logistickými činnostmi. Význam a potřeba přesných informací o nákladech. Logistický informační systém. Omezení současných finančních výkazů. Řízení dodavatelského řetězce.
  3. Zásoby a jejich řízení
  Zásoby a jejich klasifikace. Funkční složky zásob. Faktory vzniku zásob. Základní koncepce řízení zásob. Fáze řízení zásob. Model EOQ. Metoda ABC. Ukazatele úrovně řízení zásob. Finanční aspekty strategie zásob. Vliv obratu zásob na náklady na udržování zásob.
  4. Zákaznický servis
  Podstata a definice zákaznického servisu. Složky zákaznického servisu. Vytvoření strategie zákaznického servisu. Význam zákaznického servisu z pohledu logistiky a marketingu. Stanovení a hodnocení úrovně zákaznického servisu. Zvyšování kvality a výkonu zákaznického servisu.
  5. Doprava a přeprava
  Dopravní zařízení. Klasifikace dopravy. Charakteristika dopravy podle dopravních cest. Regulace v oblasti dopravy. Cenové a dodací podmínky dopravců. Počítačové technologie, informace a řízení dopravy. Přepravní proces. Globalizace přepravy. Dopravní strategie EU. Přínosy dopravy.
  6. Skladování a přidružené logistické činnosti
  Typy skladů. Význam skladování pro logistiku. Měření a hodnocení produktivity skladových operací. Finanční aspekty skladování. Zařízení pro manipulaci s materiály. Logistická úloha obalu. Řízení skladování. WMS. Reversní logistika. Příklady recyklace vybraných odpadů.
  7. Trendy v logistice
  Logistické technologie. Just in Time (JIT). Postavení zásob a snižování významu lidské práce v JIT. Tradiční výrobní systém vs. JIT. Just in sequence. Kanban. Cross-docking. ECR. QR. Hub and Spoke, Layout skladu. Outsourcing. EDI. 3PL. 4PL. Logistická centra. Environmentální aspekty.
Literatura
  povinná literatura
 • ČEMERKOVÁ, Šárka. Logistika: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020, 152 s. ISBN 978-80-7510-420-5. info
  doporučená literatura
 • LUKOSZOVÁ a kol. Logistické technologie. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-89-7. info
 • PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, 2004. ISBN 80-86031-59-4. info
 • LAMBERT, D., M., STOCK, J., R., ELLRAM, L., M. Fundamentals of Logistics Management. Irwin/McGraw-Hill, 1998. ISBN 0-256-14117-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Individuální konzultace
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: minimální účast na seminářích 70%
Hodnotící metody: aktivity v průběhu semestru (40%); ve zkouškovém období závěrečný test (60 %)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.