PEMBPPOE Podniková ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2018
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miroslav Dišek (cvičící)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Krejčí (cvičící)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Vlček (cvičící)
Garance
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností studentů v oblasti podnikohospodářské praxe.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Přehled základních pojmů; význam a využití elementárních veličin a ukazatelů z předmětu "Nauka o podniku"
  2. Nákladová funkce v ekonomické praxi (rozšíření a prohloubení vědomostí)
  3.Využití diagramu bodu zvratu v ekonomické praxi. Rentabilita výnosů, rentabilita nákladů, nákladovost
  4. Optimalizace kapitálové struktury. Finanční páka. Charakteristika ukazatelů EVA a MVA
  5. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku - definice, význam, využití
  6. Cenotvorba. Cenová elasticita. Ekonomická podstata ceny výrobků a služeb
  7. Kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace) a kalkulace neúplných nákladů - srovnání a oblasti využití
  8. Zásobovací a skladovací činnost podniku. Věcné řízení oběžného majetku. Optimalizační modely v řízení zásob
  9. Financování podniku. Běžné (krátkodobé) financování. Řízení cash flow
  10. Význam finanční analýzy v podnikové ekonomice. Principy finanční analýzy
  11. Výrobní činnost podniku, plánování výrobního programu, využití lineárního programování ve výrobní činnosti
  12. Diagram bodu zvratu jako funkční závislost VH=f(T). Využití v ekonomické praxi obchodních organizací
  13. Založení podniku; zakladatelský rozpočet, podnikatelský záměr
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • NELLIS, J. G., PARKER D. Principles of Business Economics. Pearson Education, 2006. ISBN 9780273693062. info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha:C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. info
 • CHOBOTOVÁ, M. a kol. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-64-10. info
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha, 2010. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemný test
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=793
Seminární práce, kombinovaná zkouška a průběžný test.
Závěrečnou ústní zkoušku mohou absolvovat pouze studenti, kteří uspěli při průběžném testu a hodnocení seminární práce je oceněno stupněm "vyhovuje".

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž69
Přednáška26
Seminář39
Zkouška40
Celkem174
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.