PEMBPPOE Podniková ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavla Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
St 8:55–10:30 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPPOE/01: St 10:35–12:10 A206, K. Stelmach
PEMBPPOE/02: St 15:35–17:10 B308, P. Krejčí
PEMBPPOE/03: Po 11:25–13:00 B207, K. Stelmach
PEMBPPOE/04: Út 12:15–13:50 B207, M. Halaška
PEMBPPOE/05: St 13:55–15:30 B308, K. Stelmach
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 125 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/125, pouze zareg.: 0/125
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností studentů v oblasti podnikohospodářské praxe.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Přehled základních pojmů; význam a využití elementárních veličin a ukazatelů z předmětu "Nauka o podniku"
  2. Nákladová funkce v ekonomické praxi (rozšíření a prohloubení vědomostí)
  3.Využití diagramu bodu zvratu v ekonomické praxi. Rentabilita výnosů, rentabilita nákladů, nákladovost
  4. Optimalizace kapitálové struktury. Finanční páka. Charakteristika ukazatelů EVA a MVA
  5. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku - definice, význam, využití
  6. Cenotvorba. Cenová elasticita. Ekonomická podstata ceny výrobků a služeb
  7. Kalkulace úplných nákladů (absorpční kalkulace) a kalkulace neúplných nákladů - srovnání a oblasti využití
  8. Zásobovací a skladovací činnost podniku. Věcné řízení oběžného majetku. Optimalizační modely v řízení zásob
  9. Financování podniku. Běžné (krátkodobé) financování. Řízení cash flow
  10. Význam finanční analýzy v podnikové ekonomice. Principy finanční analýzy
  11. Výrobní činnost podniku, plánování výrobního programu, využití lineárního programování ve výrobní činnosti
  12. Diagram bodu zvratu jako funkční závislost VH=f(T). Využití v ekonomické praxi obchodních organizací
  13. Založení podniku; zakladatelský rozpočet, podnikatelský záměr
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • NELLIS, J. G., PARKER D. Principles of Business Economics. Pearson Education, 2006. ISBN 9780273693062. info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha:C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. info
 • CHOBOTOVÁ, M. a kol. Podniková ekonomika v definicích a příkladech. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-64-10. info
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha, 2010. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemný test
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Seminární práce, kombinovaná zkouška a průběžný test.
Závěrečnou ústní zkoušku mohou absolvovat pouze studenti, kteří uspěli při průběžném testu a hodnocení seminární práce je oceněno stupněm "vyhovuje".

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž69
Přednáška26
Seminář39
Zkouška40
Celkem174
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, zima 2023.