CVABPCGE Geografie cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Kolihová (přednášející)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • KAJZAR, P. Vybrané kapitoly z geografie cestovního ruchu. Karviná: SU OPF, 2015. ISBN 978-80-7510-156-3. info
 • HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 2013. ISBN 978-80-859-7079-1. info
 • VYSTOUPIL, J., M. ŠAUER a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-340-7. info
  doporučená literatura
 • HALL, M. C. and S. B. PAGE. The Geography of tourism and Recreation: Environment, Place and Space. Oxford: Routledge, 2014. ISBN 978-04-158-3399-8. info
 • KOSTKOVÁ, M. Cestovní ruch. Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-834-6. info
 • HAMARNEH, I. Geografie turismu - mimoevropská teritoria. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4430-8. info
 • ČUKA, P. Základy teórie, metodológie a regionalizácie cestovného ruchu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0471-1. info
 • WAHLA, A. Obecná geografie cestovního ruchu. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-381-8. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.