CVABPCGE Geografie cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Kolihová (přednášející)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Základy geografie cestovního ruchu
  Předmět studia geografie cestovního ruchu a jeho metody, atraktivity, formy a druhy cestovního ruchu, klasifikace, typologizace a regionalizace oblastí a středisek cestovního ruchu.
  2. Infrastruktura, služby a potenciál cestovního ruchu
  Ekonomická, sociální a ekologická hlediska rozvoje cestovního ruchu, selektivní, lokalizační a realizační faktory rozvoje cestovního ruchu.
  3. Regionalizace cestovního ruchu v České republice
  Městské památkové rezervace a zóny, památky UNESCO, národní kulturní památky, církevní památky, technické památky, turistické regiony ČR.
  4. Regionalizace cestovního ruchu 1
  Státy jižní, západní, střední, severní a východní Evropy.
  5. Regionalizace cestovního ruchu 2
  Blízkých výhod, Asie a státy severní Ameriky, státy amerického středomoří, státy střední a jižní Ameriky.
  6. Regionalizace cestovního ruchu 3
  Afrika, Austrálie, Oceánie a Nový Zéland.
Literatura
  povinná literatura
 • KAJZAR, P. Vybrané kapitoly z geografie cestovního ruchu. Karviná: SU OPF, 2015. ISBN 978-80-7510-156-3. info
 • HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 2013. ISBN 978-80-859-7079-1. info
 • VYSTOUPIL, J., M. ŠAUER a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-340-7. info
  doporučená literatura
 • HALL, M. C. and S. B. PAGE. The Geography of tourism and Recreation: Environment, Place and Space. Oxford: Routledge, 2014. ISBN 978-04-158-3399-8. info
 • KOSTKOVÁ, M. Cestovní ruch. Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-834-6. info
 • HAMARNEH, I. Geografie turismu - mimoevropská teritoria. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4430-8. info
 • ČUKA, P. Základy teórie, metodológie a regionalizácie cestovného ruchu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0471-1. info
 • WAHLA, A. Obecná geografie cestovního ruchu. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-381-8. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, vypracování seminární práce a její prezentace k zadanému tématu.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), vyhodnocení seminární práce (15 % hodnocení) a její prezentace (15 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023.