CVABPDE4 Cizojazyčná příprava NJ 4

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Fachsprache Wirtschaft. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-828-5. 2013. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Wirtschaftsdeutsch aktuell. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-58-3. 2010. info
 • FEARNS, A. und D. LÉVI-HILLERICH. Kommunikation in der Wirtschaft. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-893-6. 2009. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-12-2. 2001. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-12-2. 2001. info
  doporučená literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-827-8. 2013. info
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 2. Karviná: SU OPF. ISBN 78-80-7248-964-0. 2013. info
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 3. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-827-8. 2013. info
 • BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ. Cvičebnice profesní němčiny 1. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-642-7. 2011. info
 • BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ. Slovník profesní němčiny. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-641-0. 2011. info
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2022, zima 2023, zima 2024.