CVABPDE4 Cizojazyčná příprava NJ 4

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Fachsprache Wirtschaft. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-828-5. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Wirtschaftsdeutsch aktuell. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-58-3. info
 • FEARNS, A. und D. LÉVI-HILLERICH. Kommunikation in der Wirtschaft. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-893-6. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-12-2. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-12-2. info
  doporučená literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 2. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 78-80-7248-964-0. info
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 3. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ. Cvičebnice profesní němčiny 1. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-642-7. info
 • BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ. Slovník profesní němčiny. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-641-0. info
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, zima 2019, zima 2022, zima 2023.