FIUBKNFI Finance

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA (cvičící)
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Tomanová (cvičící)
Garance
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy finančního systému, finanční teorie a praxe. Zahrnuje problematiku pojetí a funkcí peněz, místa a úlohy finančních institucí, finančních dokumentů i finančních trhů ve finančním systému. Výklad akcentuje trendy finanční integrace a globalizace.
Osnova
 • 1. Finanční systém
  2. Peníze a peněžní teorie
  3. Měnová politika
  4. Struktura úrokových sazeb
  5. Úrokové sazby v bankovní praxi
  6. Klasifikace finančních dokumentů
  7. Vlastnické cenné papíry
  8. Dlužnické cenné papíry
  9. Klasifikace finančních trhů
  10. Burza a mimoburzovní trhy
  11. Finanční instituce a finanční služby
  12. Depozitní finanční instituce
  13. Nedepozitní finanční instituce
  1. Finanční systém
  Finanční systém, jeho typy a prvky, úspory a investice, funkce finančního systému. Asymetrie informací. Ekonomické teorie charakterizující finanční systém.
  2. Peníze a peněžní teorie
  Pojetí, význam, funkce, druhy a formy peněz. Vymezení peněz a peněžní zásoby. Peněžní teorie, peněžní trh a vliv peněz na ekonomiku.
  3. Měnová politika
  Podstata, cíl, nástroje a typy měnové politiky Historický vývoj pojetí měnové politiky. Centrální banka a její nezávislost. Cílování inflace ve světě a v České republice.
  4. Struktura úrokových sazeb
  Reálná, nominální, bezriziková úroková sazba. Časová struktura úrokových sazeb, výnosová křivka. Časová hodnota peněz, výnos do doby splatnosti.
  5. Úrokové sazby v bankovní praxi
  Úrokové sazby na mezibankovním peněžním trhu, sazby centrální banky, sazby komerčních bank. Úrokové sazby a ceny finančních dokumentů.
  6. Klasifikace finančních dokumentů
  Charakteristika cenných papírů podle různých klasifikačních kritérií. Zákon o cenných papírech.
  7. Vlastnické cenné papíry
  Akcie, typy akcií, operace s akciemi. Akcionářská páva, výnosy a riziko plynoucí z držby akcií. Emise akcií. Další vlastnické cenné papíry.
  8. Dlužnické cenné papíry
  Typologie obligací podle různých kritérií. Státní pokladniční poukázky, obchodní papíry, směnky, depozitní certifikáty. Emise dluhopisů.
  9. Klasifikace finančních trhů
  Primární a sekundární trh, peněžní a kapitálové trhy, burzy a OTC trhy. Riziko, návratnost, efektivnost finančních trhů, určení cen na finančních trzích.
  10. Burza a mimoburzovní trhy
  Mechanismus obchodování, kurz cenných papírů, ukazatele vývoje cen. Kotace cen, kurzovní lístek. Regulace a dohled. Technická a fundamentální analýza.
  11. Finanční instituce a finanční služby
  Hlavní účastníci finančního trhu, přímé a nepřímé financování, transakční náklady a náklady informační. Typologie institucí, změny ve struktuře finančních institucí.
  12. Depozitní finanční instituce
  Banky a jejich funkce. Bilance a hospodaření, aktivní a pasivní obchody bank. Spořitelny, stavební spořitelny, družstevní záložny a investiční banky.
  13. Nedepozitní finanční instituce
  Pojišťovny, životní a neživotní pojištění, Kolektivní investování, podílové fondy, investiční společnosti a investiční fondy. Penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry.
Literatura
  povinná literatura
 • POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9. info
  doporučená literatura
 • . Časopisecké články z odborných a vědeckých časopisů dle doporučení vedoucích seminářů. info
 • POLOUČEK, S. a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-305-1. info
 • BESLEY, S., BRIGHAM, E.F. Principles of Finance. Marson, OH: South-Western, 2009. ISBN 978-0-324-65588-9. info
 • BEŇOVÁ, E. a kol. Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 80-8078-031-5. info
 • REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Managenent Press, 2005. ISBN 80-7261-132-1. info
 • EAKINS, S.G. Finance. Investments, Institutions, and Management. Boston etc.: Addison Wesley, 2002. ISBN 0-201-72166-X. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžné testy, samostatně zpracovaný úkol
Hodnotící metody: Samostatně zpracovaný úkol (10 % hodnocení), 3 průběžné testy (3 x 10 % = 30 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.