FIUBKNFI Finance

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 10. 3. 13:55–15:30 VS, Pá 31. 3. 13:55–15:30 VS, Pá 12. 5. 13:55–15:30 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy finančního systému, finanční teorie a praxe. Zahrnuje problematiku pojetí a funkcí peněz, místa a úlohy finančních institucí, finančních dokumentů i finančních trhů ve finančním systému. Výklad akcentuje trendy finanční integrace a globalizace.
Osnova
 • 1. Finanční systém
  2. Peníze, peněžní teorie a měnová politika
  3. Časová hodnota peněz a úrokové sazby
  4. Finanční dokumenty a cenné papíry
  5. Finanční trhy
  6. Finanční instituce

  1. Finanční systém
  Finanční systém, jeho typy a prvky, úspory a investice, funkce finančního systému. Asymetrie informací. Ekonomické teorie charakterizující finanční systém.
  2. Peníze, peněžní teorie a měnová politika
  Pojetí, význam, funkce, druhy a formy peněz. Vymezení peněz a peněžní zásoby. Peněžní teorie, peněžní trh a vliv peněz na ekonomiku. Podstata, cíl, nástroje a typy měnové politiky Historický vývoj pojetí měnové politiky. Centrální banka a její nezávislost. Cílování inflace ve světě a v Česku.
  3. Časová hodnota peněz a úrokové sazby
  Reálná, nominální, bezriziková úroková sazba. Časová struktura úrokových sazeb, výnosová křivka. Časová hodnota peněz, výnos do doby splatnosti. Úrokové sazby na mezibankovním peněžním trhu, sazby centrální banky, sazby komerčních bank. Úrokové sazby a ceny finančních dokumentů.
  4. Finanční dokumenty a cenné papíry
  Charakteristika cenných papírů podle různých klasifikačních kritérií. Zákon o cenných papírech. Akcie, typy akcií, operace s akciemi. Akcionářská páva, výnosy a riziko plynoucí z držby akcií. Emise akcií. Další vlastnické cenné papíry. Typologie dluhopisů podle různých kritérií. Státní pokladniční poukázky, obchodní papíry, směnky, depozitní certifikáty. Emise dluhopisů. Finanční deriváty, jejich základní typy a využití pro zajištění i spekulaci.
  5. Finanční trhy
  Primární a sekundární trh, peněžní a kapitálové trhy, burzy a OTC trhy. Riziko, návratnost, efektivnost finančních trhů, určení cen na finančních trzích. Mechanismus obchodování, kurz cenných papírů, ukazatele vývoje cen. Kotace cen, kurzovní lístek. Regulace a dohled. Technická a fundamentální analýza.
  6. Finanční instituce
  Hlavní účastníci finančního trhu, přímé a nepřímé financování, transakční náklady a náklady informační. Typologie institucí, změny ve struktuře finančních institucí. Banky a jejich funkce. Bilance a hospodaření, aktivní a pasivní obchody bank. Spořitelny, stavební spořitelny, družstevní záložny a investiční banky. Pojišťovny, životní a neživotní pojištění, Kolektivní investování, podílové fondy, investiční společnosti a investiční fondy. Penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry.
Literatura
  povinná literatura
 • STAVÁREK, Daniel. Finance (Distanční studijní text). Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. info
  doporučená literatura
 • POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9. info
 • REVENDA, Z., M. MANDEL, J. KODERA, P. MUSÍLEK a P. DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-240-6. info
 • MELICHER, R.W. a E.A. NORTON, 2014. Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management. 15th ed. New York: Wiley. ISBN 978-1-118-49267-3.
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžné testy
Hodnotící metody: 3 průběžné testy (40 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 37
Přednáška 26
Seminář 13
Zkouška 40
Celkem 116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.