FIUBPDVP Daně v podnikání

School of Business Administration in Karvina
Summer 2019
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Literature
  required literature
 • JANOUŠKOVÁ, J., a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Daně v podnikání. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • VANČUROVÁ, A. a kolektiv autorů. Daňový systém ČR, cvičebnice 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-58-8. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  recommended literature
 • Webový portál Finanční správy ČRInformace. info
 • Zákon o daních z příjmů v aktuálním znění. info
 • JAMES, S. a CH. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice. London: Fiscal publications, 2016. ISBN 978-1906201-32-6. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2019/FIUBPDVP