FIUBPDVP Daně v podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUŠKOVÁ, J., a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Daně v podnikání. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • VANČUROVÁ, A. a kolektiv autorů. Daňový systém ČR, cvičebnice 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-58-8. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  doporučená literatura
 • Webový portál Finanční správy ČRInformace. info
 • Zákon o daních z příjmů v aktuálním znění. info
 • JAMES, S. a CH. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice. London: Fiscal publications, 2016. ISBN 978-1906201-32-6. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.